Per 1 januari 2020 krijgt Sociaal Fonds Taxi (SFT) een andere naam. Het wordt dan Sociaal Fonds Mobiliteit. De activiteiten veranderen niet maar het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit is van mening dat het woord ‘taxi’ in steeds mindere mate de lading dekt wat betreft de bedrijven en werknemers waar Sociaal Fonds Mobiliteit zich op richt. 

Het woord ‘taxi’ wordt vaak gebruikt voor de opstap- en bestelmarkt (ook wel consumentenmarkt genoemd). Dit is slechts een klein deel van de activiteiten van bedrijven met personeel in loondienst. Deze bedrijven houden zich voornamelijk bezig met zorgvervoer (zoals leerlingenvervoer, WMO-vervoer, ziekenvervoer, etc.), maar ook aanvullend OV, HAP-vervoer en zakelijk vervoer. Onder de term ‘mobiliteit’ vinden alle vormen van vervoer een plek. Tevens speelt de naamswijziging in op toekomstige ontwikkelingen zoals MAAS (mobility as a service) en verdere integratie van OV en doelgroepenvervoer.

De naamswijziging leidt ertoe dat de werknemers en werkgevers in de taxibranche voortaan Sociaal Fonds Mobiliteit als afzender vermeld zien staan op de communicatie-uitingen die voorheen door Sociaal Fonds Taxi werden verzorgd.