Overgangstermijn Code VVR verlengd tot 1 januari 2021

Voor vervoer per taxi zouden rolstoelen vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd horen te zijn. Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar, daarom is de overgangstermijn verlengd tot 1 januari 2021.

Rectificatie pauzepuzzel

Helaas zijn er enkele fouten geslopen in de woordenlijst van de pauzepuzzel in de Taxikrant (editie 24). Op deze pagina vindt u de juiste puzzel. Doet u alsnog mee?

Nieuws over coronavirus en taxibranche

Hier leest u actuele informatie over het coronavirus en de taxibranche. Nieuw toegevoegd zijn de aangepaste protocollen voor taxivervoer, zorgvervoer en kinderopvang-, leerlingen- en vso-vervoer.

Rijdende Rechter doet uitspraak

Op woensdag 18 maart heeft de Rijdende Rechter aandacht besteed aan een conflict in het rolstoelvervoer. SFM was aanwezig bij de zitting en gaf extra uitleg.

Activiteitenkalender Sterk aan het stuur

Benieuwd naar wat we vanaf juni allemaal organiseren? In deze kalender vindt u alle gratis activiteiten op een rij. Schrijf u gerust in!

Vragen over de cao?

Stel ze aan KNV, CNV of FNV. Er zijn afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers, dat zij het loket zijn waar u vragen kunt stellen.

Keurmeester taxirolstoellift

Sociaal Fonds Mobiliteit in samenwerking met het ROVC technische opleidingen een trainingsprogramma ontwikkeld voor het keuren van taxirolstoelliften. De eerstvolgende trainingen staan gepland op 24 september en 19 november 2020.

SFM-premie 3e kwartaal vervalt

Het bestuur heeft besloten om vanwege de coronacrisis de SFM-premie ook over het derde kwartaal te laten vervallen. Het betreft de maanden juli, augustus en september.

Let op tijdige betaling van de vakantietoeslag

De cao Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt.

Overgangstermijn Code VVR verlengd tot 1 januari 2021

Voor vervoer per taxi zouden rolstoelen vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd horen te zijn. Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar, daarom is de overgangstermijn verlengd tot 1 januari 2021.

SFM-premie 2e kwartaal vervalt

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit besloten dat de SFM-premie over het tweede kwartaal niet wordt geïnd. Het betreft de maanden april, mei en juni.

Panteia bevestigt: bijna 80% van kosten zorgvervoer loopt door

KNV, CNV en FNV roepen gemeenten, zorginstellingen en verzekeraars op: red het zorgvervoer en betaal niet-gereden zorgvervoerritten gewoon door. Het leed is op langere termijn anders niet te overzien.

Coronamaatregelen SFM

Sociaal Fonds Mobiliteit volgt de richtlijnen van het kabinet. Cao-controles worden tot 1 september omgezet naar schriftelijke controles of worden verzet. Aanmelden voor Sterk aan het stuur kan nog wel en sommige individuele activiteiten kunnen digitaal of telefonisch uitgevoerd worden.

Taxibranche en arbeidsrecht - update 2020

Nu aangepast met regelgeving WAB! Cao-partijen hebben een digitaal boekje 'Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt!' samengesteld met informatie over regels en wetten die te maken hebben met o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en beloning.

Cao

De huidige cao Taxivervoer loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

SFM-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2020, ook als u voor het eerst moet betalen.

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Mobiliteit

24.894

Mensen zijn werkzaam in de taxibranche eind 2018.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo
naar boven