Ieder jaar organiseert Sociaal Fonds Mobiliteit samen met Stichting TX-Keur de Taxilerarendag. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Graag ontmoeten wij u op deze dag.

Voor wie?

Bent u TX-taxileraar? Dan is het volgen van nascholing verplicht. Door het bijwonen van deze dag kunt u aan deze verplichting voldoen. Maar ook als u geen TX-taxileraar bent, en wel opleidingsactiviteiten doet, is deze dag absoluut interessant! 

 

Wat gaan we doen?

Als taxileraar heeft u de verantwoordelijkheid om een kwalitatief goede opleiding te verzorgen. Tijdens de Taxilerarendag gaan we aan de slag met het verbeteren van uw competenties en vaardigheden en het verbreden van uw kennis om optimaal uw lessen te kunnen geven. De taxilerarendagen staan deze keer in het teken van het versterken van enkele competenties van de taxileraar.

Tijdens het plenaire gedeelte vertellen we u meer over actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche. Vervolgens bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • een openbare weg training inclusief rij-analyse en theorieles; 
 • een workshop op gebied van het omgaan met stress;
 • een workshop over het toepassen van moderne didactische werkvormen in een lesprogramma.

 

De deelnemers worden in twee groepen verdeeld. De ene groep traint
’s ochtends op de openbare weg de andere groep in de middag. De workshops duren beiden anderhalf uur en worden door iedereen gevolgd.

De ene workshop gaat over het managen van stress. Het helpt mensen en organisaties om productiever te worden, beter te focussen en vitaal te worden en te blijven. Stressmanagement vergroot de eigen regie van medewerkers.

De andere workshop geeft handvaten hoe u audiovisuele middelen en (social) media op een effectieve manier in uw les integreert.

 

Programma                                          

9.00

Ontvangst met koffie en wat lekkers

 

 9.20

 Welkomstwoord en uitleg programma groep A en B 

 

Groep A

 

Groep B

9.30

Openbare weg training/ theorie

  9.30

Workshop didactische werkvormen

 

 

  11.00

Workshop Stressmanagement

12.30

Lunchpauze

 

 

13.30

Workshop didactische werkvormen

  13.30

Openbare weg training / theorie

15.00

Workshop Stressmanagement

 

 

16.30

Evaluatie uitreiking deelname certificaat en afsluitende borrel

 

Inhoud programma

Openbare weg training (1,5 uur)

Een taxileraar en een rij-instructeur leggen een route af op de openbare weg. De routes zijn vooraf verkend. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Rijden door taxileraar met feedback van instructeur
 • Feedback door collega taxileraren
 • Beter leren anticiperen op risico’s in het verkeer
 • Op een duurzame manier deelnemen aan het verkeer
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen/pakken in het verkeer


Iedere taxileraar kan een uur rijden. Zowel de instructeur als de bijrijders vullen gedurende de rit een beoordelingsformulier in. Hiemee wordt een rij-analyse gesimuleerd waarin in de taxibranche vaak vraag naar is. De deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat van de training.

Theorie (1,5 uur)

Als toevoeging  op de openbare weg training zal er een theorie sessie van 1,5 uur worden gegeven. In deze interactieve theorie sessie behandelen wij de volgende punten:

 • Milieuverantwoord rijden
 • Omgaan met veiligheidsregels en hygiene omtrent corona
 • Veilige en anticiperende rijstijl
 • Afleiding in het verkeer

 

Workshop Didactische vaardigheden (1,5 uur)

Hoe integreer ik audiovisuele middelen en (social) media op een effectieve manier in mijn les? En:

 • Welke media/mogelijkheden zijn er?
 • Welke kunnen een training versterken?
 • Welke middelen heb ik daarbij nodig?
 • Wanneer zet ik wat in en waarom?
 • Etc.
   

Na een korte theoretische uitleg gaat u in groepen aan de slag met een opdracht waarbij u een plan maakt voor een les waarin diverse media worden gebruikt. Het resultaat is dat u een format heeft dat u kunt gebruiken bij iedere lesvoorbereiding.
 

Workshop Stressmanagement  (1,5 uur)

Ieder mens heeft stress. En dat heeft een functie. Stress helpt ons bij de prestaties die we dagelijks moeten leveren. Stress maakt dat we ons focussen en optimaal kunnen presteren. Zorgelijk wordt het pas wanneer we overzicht en gevoel van controle verliezen. Door het hoge tempo van leven, hoge eisen, onregelmatigheid, de grote hoeveelheid informatie die we dagelijks moeten verwerken en de afleiding van social media, ervaren veel mensen dat zij geen regie meer voeren over hun eigen leven.

Het doel van deze workshop is om taxileraren bewust te maken van hun invloed op de vitaliteit, stress en ontspanning van hun collega’s/cursisten. De training behandelt de onderwerpen uit de training Vitaliteit & Ontspanning voor uzelf en gaat vervolgens een stap dieper: hoe kunt u bijdragen aan stressreductie bij collega’s/cursisten.

 

Wanneer en waar?

Om iedereen voldoende in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, hebben we gekozen voor twee bijeenkomsten op verschillende locaties. Per bijeenkomst kunnen er maximaal 40 personen deelnemen. De Taxilerarendagen staan gepland op: 

 • Woensdag 2 september 2020, Safety Experience Center, Graafsebaan 133, Rosmalen (Noord-Brabant)  
 • Donderdag 10 september 2020, Rijvaardigheidscentrum Lelystad, Talingweg 120, Lelystad (Flevoland)


 

Meld u snel aan!

U kunt uzelf online inschrijven voor een bijeenkomst naar keuze via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Deelname aan de Taxilerarendag is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in,
vóór 31 augustus, dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Mocht het maximum aantal deelnemers bereikt zijn, dan kunnen we u op de wachtlijst plaatsen en/of in overleg voor de andere regio kiezen. Indien er afmeldingen zijn, wordt u benaderd of u nog deel wilt nemen in de regio van uw eerste keuze. 

Let op! Mocht u zichzelf aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij kunnen dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen.

Aanmeldformulier