Deze train-de-trainer is ontwikkeld als vervanging van de eerdere training Spaar je rug. Doel is taxileraren de benodigde actuele kennis en achtergrond mee te geven rond de fysieke belasting van de chauffeur. In de training komt ook aan bod hoe het bijbehorende instructiemateriaal kan worden ingezet bij de praktijktraining. Na afronding van de train-de-trainer kan men de praktijktraining in het bedrijf en/of bij eventuele collega-bedrijven verzorgen.

Het door Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) in 2006 ontwikkelde trainingsprogramma Spaar je rug is geheel vernieuwd en heet nu Gezond werken in de taxi. Bij het programma is ook een nieuwe train-de-trainer ontwikkeld waarin ook aandacht is voor de recent vernieuwde Code VVR. We roepen alle taxileraren op om deel te nemen aan deze train-de-trainer. Hiermee bent u op de hoogte van de actuele inhoud en weet u goed om te gaan met het bijbehorende instructiemateriaal. Met het volgen van de train-de-trainer bent u in staat om de praktijktraining Gezond werken in de taxi aan chauffeurs op een effectieve manier te geven.

Fysieke belasting

Veel uitval van chauffeurs heeft te maken met fysieke klachten. Denk aan rug-, nek- en schouderklachten, maar ook aan heup- en knieklachten. Dit is een toenemend risico omdat chauffeurs op een steeds hogere leeftijd nog (moeten) doorwerken. Ook een ongezonde leefstijl verhoogt de kans op uitval en beperkt de inzetbaarheid. Doel van Gezond werken in de taxi is chauffeurs bewust te maken van de risico’s van een ongunstige werkhouding, en ze te trainen hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Training voor chauffeurs

Het opleidingstraject voor chauffeurs bestaat uit een voorbereiding via de free-learning-gezond-werken-in-de-taxi. Het aanleren van een juiste werkhouding is niet te leren met alleen een internettraining, dit vergt ook praktijkoefening. Daarom volgt na de internettraining een praktijktraining in het eigen bedrijf. De praktijktraining wordt verzorgd door taxileraren die de train-de-trainer Gezond werken in de taxi hebben gevolgd. De praktijktraining voor chauffeurs wordt door TX-Keur erkend.

Train-de-trainer voor taxileraren

Voor taxileraren is een geheel vernieuwde train-de-trainer ontwikkeld als vervanging van de eerdere training Spaar je rug. Doel is taxileraren de benodigde actuele kennis en achtergrond mee te geven rond de fysieke belasting van de chauffeur. In de training komt ook aan bod hoe het bijbehorende instructiemateriaal kan worden ingezet bij de praktijktraining. Na afronding van de train-de-trainer kan men de praktijktraining in het bedrijf en/of bij eventuele collega-bedrijven verzorgen.

Inhoud van de train-de-trainer (1 dag)

De taxileraren krijgen dezelfde inhoud aangeboden als de deelnemers aan de praktijktraining voor chauffeurs, echter nu met meer verdieping en achtergrondinformatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: soort fysieke klachten, afspraken in de praktijkrichtlijnen, allerlei werkhoudingen (o.a. tillen, rolstoel rijden, zithouding, klant helpen in- en uitstappen, etc.). Verder wordt er in de training ook aandacht besteed aan de vernieuwde Code VVR. Ook zullen de trainers de vaardigheden tot in de details moeten beheersen en zullen ze daarom uitgebreider moeten oefenen.
Tenslotte zal worden ingegaan op hoe de internettraining Gezond werken in de taxi en de serie YouTube-filmpjes hierover over gebruikt kunnen worden in de praktijkopleiding voor chauffeurs. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het certificaat Trainer Gezond werken in de taxi, alsmede het lesmateriaal om de praktijktraining te kunnen geven.

Voor wie

Deelname aan de cursus is mogelijk voor taxileraren die minimaal aan één van de volgende eisen voldoen:
• de opleiding Taxileraar hebben afgerond;
• als taxileraar geregistreerd staan bij TX-Keur;
• ervaring als trainer voor de taxibranche hebben opgebouwd bij opleidingsinstituten/ verkeersscholen.

Trainingsdata

De eerstvolgende training op 6 juni is volgeboekt. Heeft u ook interesse om deel te nemen? Laat dat dan weten via het aanmeldformulier. Zodra er een nieuwe datum bekend is, nemen wij contact met u op. De training bestaat uit een hele dag. Maximum aantal deelnemers: 12 per training.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de eendaagse training bedragen € 75 excl. BTW.

Aanmelden