6 juni 2024

Op 4 juni 2024 is het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de cao SFM gepubliceerd in de Staatscourant.

Hiermee zijn ook niet-leden gebonden aan deze cao.

De cao SFM heeft een looptijd van 3 jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Bekijk de bekendmaking