13 oktober 2019

Tijdens het cao-partijen overleg van 20 september jl. hebben KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen gesproken over een tweetal vragen bij het artikel Loondoorbetaling bij ziekte (artikel 1.9), waarvan het van belang is dat u er van weet. Hieronder vindt u de inhoud van de genomen besluiten:

Een werknemer is (in een bepaald kalenderjaar) tijdens arbeidsongeschiktheid al twee maanden tegen 70% doorbetaald. De werknemer is daarna weer een aantal maanden aan het werk geweest, maar wordt in hetzelfde kalenderjaar opnieuw ziek. Welk percentage moet dan gehanteerd worden?

In artikel 1.9 lid 1 staat dat per kalenderjaar maximaal 2 maanden tegen 70% doorbetaald mag worden. In bovenstaande situatie is dat al gedaan. Dat betekent dat bij een volgende ziekmelding vanaf de 1e ziektedag tegen 90% doorbetaald moet worden.


Een werknemer begint op 1 juli met werken bij werkgever. Op 15 juli wordt de werknemer ziek. Werknemer kreeg nog geen loon betaald, om de salarisverwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Krijgt deze werknemer loondoorbetaling bij ziekte? In de cao (artikel 1.12 lid 5), staat namelijk ‘het uurloon dat werknemer uitbetaald kreeg direct voorafgaand aan het moment van ziekmelding’.

Partijen hebben nooit bedoeld dat een werknemer die heeft gewerkt, maar nog geen loon betaald heeft gekregen, geen recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. Met andere woorden: in dit voorbeeld heeft werknemer wel degelijk recht op loondoorbetaling bij ziekte op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de periode 1 juli t/m 14 juli, tegen het uurloon waar deze werknemer voorafgaand aan de ziekmelding aanspraak op kon maken.

Partijen hebben besloten bovenstaande nadere uitleg en verduidelijking in de cao tekst te verwerken.