21-12-2021

De cao SFM is tussentijds gewijzigd en per 1 januari 2022 ge-avvd. De belangrijkste wijziging is het nieuwe premiepercentage van 0,95%.

Dat betekent dat voor alle bedrijven met personeel in loondienst, die personen tegen betaling vervoeren, de wijzigingen van toepassing zijn. De belangrijkste wijziging is het nieuwe premiepercentage. In 2022 bedraagt deze 0,95%. De premie bestaat uit een werkgeversdeel (0,45%) en een werknemersdeel (0,50%).

Het besluit tot avv van gewijzigde bepalingen van de cao SFM is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 17 december 2021, publicatienr. 47376. 
Het besluit is te downloaden van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.