14 -11-2022   * Persbericht *

In tegenstelling tot het laatste bericht dat de NEA-index op 14 november bekend zou worden gemaakt, is de definitieve publicatiedatum op 28 november vastgesteld. De reden voor dit uitstel is dat de cao-onderhandelingen nog gaande zijn. Hoewel het niet gezegd is dat cao-partijen op 28 november wel een akkoord hebben bereikt, zou publicatie op 14 november het onderhandelingsproces nog complexer maken. 

Als er op 28 november geen overeenstemming is bereikt, dan wordt de gemiddelde loonstijging van 3,9%, zoals vermeld in de Macro Economische Verkenningen, meegenomen in de index. De NEA-index voor 2023 komt dan uit op circa 11,3%. Op basis van de huidige gesprekken tussen vakbonden en werkgevers is het niet uitgesloten dat de loonstijging substantieel meer zal zijn dan 3,9%, zodat met een NEA-index tussen de 13% en 15% rekening moet worden gehouden.