16 mei 2019

In aanloop naar de deadline van 1 juli 2019 zijn praktische problemen naar voren gekomen naar aanleiding waarvan  de betrokken partijen hebben besloten om de overgangsregeling van de code VVR met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020.

Zo zijn er rolstoelgebruikers die niet tijdig over een crash geteste rolstoel kunnen beschikken. Zij zouden niet vervoerd kunnen worden of zouden onnodig gebruik moeten maken van individueel vervoer. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die geen individueel vervoer faciliteren. Met deze opdrachtgevers willen we het gesprek aangaan om de noodzaak van veilig vervoer voor rolstoelgebruiker, medepassagiers en chauffeur duidelijk te maken.

Hiervoor is meer tijd nodig. Vandaar dat besloten is de overgangstermijn met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020. In de tussentijd dienen rolstoelgebruikers van de juiste rolstoel te worden voorzien.

De overige inhoud van de Code VVR blijft onverminderd van kracht.

Lees meer