5 juli 2018

Normtijden berekenen moeilijk? Niet met de nieuwe rekenmodule voor 2018-2019.

U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.