21-12-2023

De cao SFM loopt af per 31 december 2023. In deze cao zijn de afspraken rond het heffen van de SFM-premie geregeld. Cao-partijen hebben nog geen akkoord over verlenging van deze cao.

Dit betekent dat bedrijven vanaf 1 januari 2024 geen premie verschuldigd zijn aan SFM en dus geen nota's ontvangen. Zodra er meer bekend is over de cao SFM, zal SFM de bedrijven hierover informeren. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met SFM via premie@sfmobiliteit.nl of telefoonnummer 0345 - 478 486.