21 juni 2019

In artikel 6.1 en 6.2 van de Cao Taxivervoer is resp. het OV uurloon en het OV ORT bedrag opgenomen. In artikel 6.3 is opgenomen dat bij wijzigingen in de Cao OV het OV uurloon en het OVT ORT bedrag wordt aangepast in de Cao Taxivervoer. Cao partijen taxi besloten begin 2018 dat de bedragen in de Cao Taxivervoer pas worden aangepast als de Cao OV ook daadwerkelijk bij het ministerie van SZW is aangemeld

Partijen betrokken bij de cao OV bereikten eind vorig jaar al een akkoord voor een nieuwe cao, maar de definitieve tekst er van heeft wat op zich laten wachten. Inmiddels is de cao OV tekst gereed, aangemeld bij SZW en ook op de site van SZW gepubliceerd.

Cao partijen taxi zullen nu dan ook de cao Taxivervoer (artikelen 6.1 en 6.2) aanpassen en het ministerie van SZW verzoeken de gewijzigde tekst algemeen verbindend te verklaren.

OV uurlonen en de OV ORT bedragen:

  Per 1-8-2018 2,5% Per 1-1-2019 1,5% Per 1-8-2019 2% Per 1-1-2020 1,5%
OV-uurloon, was € 13,79 14,13 14,34 14,63 14,85
OV ORT, was € 4,52 4,63 4,70 4,79 4,86


Per 1 augustus 2018 en per 1 januari 2019 waren er al wijzigingen in de bedragen. Dat betekent dat voor werknemers waarvoor de artikelen 6.1 en 6.2 van de cao Taxivervoer van toepassing zijn, deze wijzigingen met terugwerkende kracht moeten worden doorgevoerd.
 

Besluit van Cao partijen taxi van 24 april jl. 

Naar aanleiding van een vraag hebben Cao partijen taxi het volgende besloten: partijen kunnen niet treden in het recht van een individuele werknemer, maar hebben wel afgesproken dat SFM niet zal handhaven op naleving van de nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen bij werknemers die al uit dienst zijn (op moment dat de Cao OV tekst is aangemeld bij SZW en de gewijzigde OV uurlonen en OV ORT bedragen in de Cao Taxivervoer zijn aangepast).