24-11-2022

Op 1 januari 2023 houdt het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer op te bestaan. De huidige beheerders van het meldpunt, KNV en TX-Keur, hebben besloten het klachtenloket na twintig jaar te stoppen. 

Het klachtenloket was altijd al bedoeld als extra vangnet. De wet schrijft immers voor dat klachtenafhandeling in eerste instantie thuishoort bij de vervoerder. Als het reiziger en vervoerder niet lukt om een conflict onderling op te lossen, kan de reiziger – óók vanaf 1 januari 2023 - naar de geschillencommissie stappen. De Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi, die KNV samen met TX keur heeft opgericht blijft wèl bestaan.
 

Verwijst uw bedrijf naar Taxiklacht?

Een verwijzing naar het Landelijke Klachtenmeldpunt (taxiklacht.nl) op de printbon of tariefkaart was tot 2019 wettelijk verplicht. Maar op veel printbonnen, tariefkaarten, borden of bedrijfswebsites wordt er nog steeds naar verwezen. In dat geval kunt u de verwijzing beter verwijderen. Sinds 2019 moeten vervoerders, omwille van correcte klachtenafhandeling, wel hun eigen naam, vestigingsplaats en telefoonnummer duidelijk kenbaar maken aan consumenten.

 

Het landelijke meldpunt voor klachten over taxivervoer werd opgericht kort na de invoering van de Wet Personenvervoer (WP2000), om de kwaliteit van de sector te waarborgen. Dat gebeurde mede op verzoek van de Tweede Kamer. Het meldpunt werd in eerste instantie ondergebracht bij de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat (2003). In 2010 werden de werkzaamheden van het meldpunt overgenomen door branchevereniging KNV en reizigersorganisatie Rover.