25-08-2022

In artikel 6.1 en 6.2 van de Cao Zorgvervoer en Taxi is resp. het OV uurloon en het OV ORT bedrag opgenomen. In artikel 6.3 is opgenomen dat bij wijzigingen in de Cao OV het OV uurloon en het OVT ORT bedrag wordt aangepast in de Cao Zorgvervoer en Taxi.