13-06-2023

Het aantal medewerkers eind 2022 is met ruim 200 gestegen ten opzichte van 2021 (= 1% t.o.v. 2021). Het aantal medewerkers eind 2022 is 22.009. De daling van het aantal medewerkers sinds 2018 is daarmee gestopt. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktcijfers Zorgvervoer en Taxi van Sociaal Fonds Mobiliteit, een jaarlijkse rapportage die is gebaseerd op de cijfers van het Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan alleen over mensen in loondienst.

De totale omzet in de zorgvervoer en taxibranche bedraagt €426 miljoen (+ bijna 10% t.o.v. 2021). Het aantal werkgevers nam verder af naar 682 in totaal. In 2017 waren er nog 919 werkgevers actief. 

Het rapport laat ook iets zien over het verloop in de sector. De werknemers aan het begin en eind van het jaar zijn namelijk niet allemaal dezelfde personen; in totaal waren er in 2022 ruim 30.000 mensen als werknemer actief in de taxibranche. In 2018 en 2019 lagen die aantallen boven de 35.000 en in 2020 nam het ineens fors af naar een kleine 29.000 door de coronacrisis. Van de iets meer dan 8.500 mensen die vorig jaar instroomden, hadden er ruim 4.345 al eerder in de taxisector gewerkt. Het gros van de medewerkers in de sector is 51 jaar of ouder. Dit is 68% van de medewerkers. Van deze taxiwerknemers eind 2022 was 37 procent vrouw en 63 procent man. Die verhoudingen zijn al jaren min of meer hetzelfde. Gemiddeld zijn vrouwelijke medewerkers jonger dan hun mannelijke collega’s. De meeste medewerkers (60%) hebben een parttime contract in 2022. Dit aantal stijgt gestaag ten kosten van fulltime contracten maar vooral ten opzichte van oproepkrachten.

Het aantal werkgevers in de taxisector neemt de laatste jaren gestaag af, zo blijkt uit het onderzoek van SFM. In 2019 waren dat er nog 869, een jaar later 761, in 2021 nog 719 en afgelopen jaar 682. Het aantal faillissementen is de laatste twee jaar opvallend laag: in 2021 3 faillissementen en in 2022 1. In de jaren daarvoor 12 à 13. De totale loonsom was is tussen 2019 en 2021 gedaald in verband met de coronacrisis. In 2022 stijgt de totale loonsom voor het eerst in lange tijd tot weer ruim boven 400 miljoen.

Bekijk het volledige rapport: