14-03-2024

Er is een nieuwe cao SFM voor de zorgvervoer- en taxibranche. Cao partijen (KNV, FNV en CNV) hebben hierover een akkoord bereikt. De nieuwe cao SFM heeft een looptijd van 3 jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

De nieuwe cao SFM heeft de volgende consequenties voor de inning van de SFM-premie:

  • De SFM-premie voor 2024 gaat in per 1 juli 2024 en wordt vastgesteld op 2,05% (werknemers 1,08% en werkgevers 0,97%).
  • De SFM-premie voor 2025 en 2026 wordt vastgesteld op 0,95% (werknemers 0,5% en werkgevers 0,45%).
  • Geen premie over de maanden januari tot en met juni 2024.


Heeft u vragen over de SFM-premie? Neem dan contact op met de afdeling premie-inning van Sociaal Fonds Mobiliteit via telefoonnummer 0345 - 478 486 of e-mailadres premie@sfmobiliteit.nl.