16 juni 2020

 

Per 1 juli 2020 worden de wettelijk minimumlonen aangepast.

Dat betekent dat de bedragen in de categorie 20 jaar voor de loontabel niet-rijdend aangepast moeten worden (omdat deze anders onder het wettelijk minimumloon uitkomen). 

De nieuwe minimumlonen zijn ook aangepast in de looncalculator.