30 juni 2020

Sociale partners hebben aan Panteia gevraagd te onderzoeken wat de meerkosten zijn voor zorgvervoer gedurende de coronacrisis vanwege (1) solovervoer of beperkte combinatiemogelijkheden en (2) bescherming en schoonmaak. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

KNV heeft een berekening gemaakt van de meerkosten gedurende de corona crisis. Panteia is door de sociale partners gevraagd deze berekening te valideren. De validatie betreft twee aspecten, te weten:

  • Het effect van een lagere efficiency omdat ritten niet meer mogen worden gecombineerd.
  • Meerkosten als gevolg van beschermings- en schoonmaakmiddelen en de tijd die daar mee gemoeid is.
     

Het rapport beschrijft de aanpak, de resultaten, de conclusies en de vragenlijst die gehanteerd is bij de bedrijfsbezoeken.

> Download eindrapport

Afbakening

Het onderzoek richt zich op zorgvervoer in de taxisector. Het betreft het vervoer dat betaald wordt door onder andere de zorgverzekeraars, VWS en VNG.

Conclusie

Op basis van onderzoek bij drie bedrijven zijn de volgende conclusies te trekken:

  • In de door Panteia onderzochte bedrijven liggen de meerkosten voor solovervoer in het zorgvervoer ten tijde van corona in vergelijking met de situatie van voor corona (pre-corona) grofweg tussen de 50% en 60%;
  • Dit percentage ligt net wat lager dan de berekening die KNV heeft gemaakt. Dit kan worden verklaard, doordat in de KNV berekening gekeken is naar de vergelijking van ‘normale situatie met combinatieritten’ met ‘solovervoer’. In onze berekening hebben we bij bedrijf A en B gekeken naar de werkelijke ritten in beide situaties. 
  • Opvallend is de relatief kleine fluctuatie van de meerkosten in dit type vervoer tussen de verschillende bedrijven;
  • In de door Panteia onderzochte bedrijven liggen de meerkosten voor vervoer vanaf inwerkingtreding van het protocol Veilig zorgvervoer (vanaf 8 juni 2020) in vergelijking met de situatie van voor corona (pre-corona) grofweg tussen de 0% en 25%;
  • Opvallend is de grotere fluctuatie van de meerkosten in dit type vervoer tussen de verschillende bedrijven. De periode waarover gekeken was, is echter kort. Als naar een langere periode gekeken wordt, is het beeld waarschijnlijk stabieler;
  • De meerkosten voor beschermingsmiddelen zoals afschermingen in voertuigen zijn significant, maar moeilijk te berekenen naar een percentage. De schoonmaakmiddelen zijn per beladen uur beperkt. De impact van deze kosten verschilt per bedrijf.