31-08-2023

Er is een nieuwe cao SFM voor de zorgvervoer- en taxibranche. De cao partijen (KNV, FNV en CNV) hebben hierover een akkoord bereikt. De nieuwe cao SFM geldt voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023. 

De nieuwe cao SFM heeft de volgende consequenties voor de inning van de SFM-premie:

  • De premiegrondslag is van 1 november tot en met 31 december 2023. Het premiepercentage over deze maanden is 2,85%;  1,50% werknemersdeel en 1,35% werkgeversdeel.
  • Geen premie over de maanden juli tot en met oktober 2023. 
  • Een eenvoudige en snelle afrekening. Er hoeven dit jaar geen maandelijkse premies meer te worden betaald aan Sociaal Fonds Mobiliteit (november en december).
  • Begin 2024 wordt er een verzoek gedaan voor het aanleveren van de verzamelloonstaat 2023. Op basis hiervan wordt de definitieve premie berekend en in rekening gebracht.
     

Heeft u vragen over de SFM-premie? Neem dan contact op met de afdeling premie-inning van Sociaal Fonds Mobiliteit via telefoonnummer 0345 - 478 486 of e-mailadres premie@sfmobiliteit.nl.

> Bekijk de nieuwe cao SFM.