1 april 2020

Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit is zich terdege bewust van de uitzonderlijke situatie waar onze bedrijfstak zich in bevindt. Door de coronacrisis valt heel veel omzet weg. Het door de branche bepleite doorbetalen van 80% van de bevoorschotting door de opdrachtgever en/of de NOW zal zeker helpen, maar is niet voldoende om de verliezen op te vangen.

Maatregel SFM-premie

Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft daarom besloten om de SFM-premie over het tweede kwartaal te laten vervallen. De premie zal niet worden geïnd. Het betreft de maanden april, mei en juni.

Werknemersdeel

De SFM-premie kent ook een werknemersdeel dat normaal gesproken door u van het salaris van uw personeel wordt ingehouden. Door deze maatregel is dat in de maanden april, mei en juni niet aan de orde en wordt er geen inhouding gedaan. 

Heeft u vragen?

Dan zijn wij bereikbaar op 0345 -478 473 of via premie@sfmobiliteit.nl