09-01-2023

KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De nieuwe cao is op 1 januari ingegaan en heeft een looptijd van anderhalf jaar.

De belangrijkste wijzigingen zetten we hieronder op een rij:

Loon

Centraal in het cao-akkoord staat een loonsverhoging van in totaal 12%; 8% per 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. De loonsverhoging in het zorg- en taxivervoer behoort daarmee landelijk gezien tot een van de grootste loonstijgingen per 1 januari 2023. Verder vervallen per 1 januari 2023 treden 3 en 4  in het loongebouw voor rijdend personeel.

Loondoorbetaling bij ziekte

Ook de loondoorbetaling bij ziekte verandert ten gunste van de werknemers. De eerste 2 weken wordt 80% van het loon doorbetaald. Bij de eerste ziekmelding komt de wachtdag te vervallen. Als de werknemer zich binnen 4 weken weer ziek meldt, kan de wachtdag alsnog worden toegepast.

Verloonde tijd

 • Werkgever maakt voorafgaand aan de dienst aan werknemer kenbaar: type dienst (maxflex of dienstblokken) en de begintijd van de dienst (en bij dienstblokken ook de eindtijden)
   
 • SFM-portaal: de invoering van het SFM-portaal wordt geschrapt. Hiervoor komt een vormvrijeregistratie van het type dienst en de diensttijden door werkgever in de plaats. Deze moet werkgeverook kunnen laten zien bij een Cao controle door SFM. Registratie van:
  • Type dienst
  • Begintijd van de dienst bij de maxflex-regeling
  • Begin- en eindtijd van de afzonderlijke blokken bij de dienstblokken
  • Van tevoren kenbaar maken van type dienst en de diensttijden aan werknemer.

Het van tevoren kenbaar maken van het type dienst en de diensttijden en de registratie daarvan maken onderdeel uit van de kernbepaling arbeidstijd en wordt door SFM meegenomen in de cao-controle. Structurele overtreding van deze bepaling leidt tot een ‘zeer ernstige overtreding’. Als zonder registratie duidelijk is volgens welke type dienst en diensttijden is gewerkt, wordt dit aangemerkt als een ‘ernstige overtreding’.

 • Maxflex-regeling: aftrek onderbreking/pauze alleen als deze daadwerkelijk genoten is (afwijkingen BCT gegevens), dit tot maximaal 12,5%. Hiermee vervalt de forfaitaire aftrek.
   
 • Dienstblokken: bij een arbeidsovereenkomst >28 uur per week moeten de 2 dienstblokken samen minimaal 4 uur zijn (i.p.v. 7 uur).

 

Laden elektrische taxi’s

Als een werknemer een elektrische taxi op meer dan 500 meter van zijn woonhuis moeten opladen (dichtstbijzijnde beschikbare laadpaal), vervalt voor iedere keer dat dit gebeurt de woon-werkaftrek eenmalig a 7,5 minuten.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1,5 jaar: van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2024.

CNV en KNV hebben de cao direct na de ondertekening aangemeld voor algemeen verbindend verklaring, zodat de loonsverhoging op tijd doorgevoerd wordt.