In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.

NEA-index 6,7% in 2020

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2020 uitkomt op 6,7%. De voornaamste reden is de afschaffing van de teruggaveregeling BPM per 1 januari 2020. Daarnaast stijgen de lonen met 2% per 1 januari 2020 en zijn de kosten voor verzekeringen fors toegenomen. Ook de kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) zijn in de index verdisconteerd.

De kosten voor 2020 stijgen weliswaar substantieel met 7,5%, maar door een correctie van 0,8% op de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling in 2019, komt de NEA-index uit op 6,7%. De belangrijkste reden voor de correctie is het feit dat de sectorpremies in 2019 lager zijn uitgevallen dan vooraf voorzien.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken. Het complete rapport kunt u online bekijken.

Achtergrond

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken.

De NEA-index wordt steeds vaker in vervoerscontracten opgenomen. Dit schept duidelijkheid voor beide partijen. Voor vervoerders sluit het een niet in te schatten en soms niet te dragen kostenontwikkelingsrisico uit. Voor opdrachtgevers is het voordeel hiervan dat ze van de vervoerders de scherpst mogelijke prijs krijgen aangeboden. In die prijs zit namelijk geen opslag verwerkt voor het kostenontwikkelingsrisico.

Dit onderzoek werd de voorgaande jaren in opdracht van KNV Taxi uitgevoerd. Vanaf 2010 heeft Sociaal Fonds Mobiliteit het opdrachtgeverschap overgenomen.