Ervaringsjaren, diploma's, leeftijd, type contract, soort vervoer, loontrede, functie. Het zijn een aantal factoren die van invloed zijn op het loon van uw werknemers. Hoe goed weet u de weg in de loontabellen? Sociaal Fonds Mobiliteit heeft de looncalculator ontwikkeld om u verder te helpen.

> Open de looncalculator

Hoe werkt de looncalculator?

De looncalculator is een rekenmodule die u stapsgewijs helpt om uw loon te bepalen. U doorloopt een aantal vragen die u online invult. Aan het einde klikt u op de link 'Bereken uw salaris' en u krijgt direct te zien waarop u volgens de cao Taxivervoer recht heeft (salaris en vakantiedagen).

Dit geldt zowel voor rijdend als niet-rijdend personeel. De informatie wordt telkens geactualiseerd. U krijgt dus steeds een salarisberekening op basis van de meest recente cao-gegevens. Klik op onderstaande link en de looncalculator opent zich in een nieuw venster.


N.B. De looncalculator houdt geen rekening met uitzonderingsgevallen. Aan de uitkomsten van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van onduidelijkheid, prevaleert altijd de informatie zoals opgenomen in het boekje van de cao Taxivervoer.