Een gezond voedingspatroon onder leiding van een coach

Met een zittend beroep ligt overgewicht op de loer. Hoe keert u  het tij? Met een gericht individueel voedingsadviestraject wordt u gecoacht naar een gezond voedingspatroon.
 

Voor wie    

Medewerkers.


Waar

Individueel: op een regionale locatie. 


Kosten    

Deelname is gratis.

Gezonde boodschappen?

Annemarie komt thuis met de boodschappen. Hoe gezond zijn de producten eigenlijk? Het antwoord komt van voedingscoach Peer Vos. Waar let u op in de supermarkt? Wilt u ook tips over uw voedingspatroon?Meld u dan aan voor een gratis check.

Voorbeeld programmaoverzicht

Het voedingsadviestraject bestaat doorgaans uit:

  1. Intakegesprek/0-meting: een persoonlijk gesprek wat duidelijkheid geeft over uw hulpvraag en het te bepalen doel. Tevens wordt er dan meestal een eerste weging/healthcheck gedaan.
  2. Een x-aantal persoonlijke, online of telefonische consulten/coaching gesprekken: Met soms vervolg wegingen/healthcheck en tussenmetingen. Door telefonische contacten en/of mail krijgt u persoonlijk advies.
  3. Afsluiting traject/eindmeting: geëvalueerd wordt hoe het traject is ervaren en in hoeverre het gestelde doel is gehaald. Zo nodig wordt nog aanvullend advies gegeven. Er wordt ook een afsluitende weging/healthcheck gedaan om na te gaan in hoeverre het gestelde doel daadwerkelijk is gehaald.