Waar staat u nu?

In een compact traject ondersteunen we bedrijven en hun medewerkers om een concrete stap te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid die past bij het bedrijf.

 

Voor wie

Bedrijven en individuele medewerkers.

Waar

Op locatie. 

Kosten
Deelname is gratis.

 

Inzetbaarheidsscan voor medewerkers

De inzetbaarheidsscan van FSO & SFM is een online vragenlijst over gezondheid en werkomstandigheden die speciaal ontwikkeld is voor de beide sectoren. De quickscan brengt direct in beeld hoe uw inzetbaarheid er voor staat. Van gezondheid tot werkplezier. Na het invullen van uw persoonlijke inzetbaarheidsscan kunt u starten met gerichte activiteiten ter bevordering van uw gezondheid en inzetbaarheid.

Quickscan voor bedrijven

Voor bedrijven bestaat het traject uit:

  • een intake met medewerkers vragenlijst (zij krijgen ook ieder zelf een aparte rapportage),
  • interviews met directie en P&O en een delegatie medewerkers,
  • compacte rapportage met analyse en praktische adviezen,
  • in overleg met het bedrijf worden concrete vervolgstappen bepaald,
  • nazorggesprek over het resultaat en de mogelijke vervolgstappen. 


Meer weten over de mogelijkheden voor bedrijven? Vraag informatie aan via het aanvraagformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0345 – 478 473.