De cursus is gericht op taxichauffeurs die patiënten naar een ziekenhuis of behandelcentrum vervoeren voor nierdialysebehandeling, radiotherapiebehandeling of chemotherapiebehandeling. Of het zijn patiënten die blind, slechtziend of afhankelijk van een rolstoel zijn. In de cursus leert de chauffeur hoe hij met deze doelgroepen om kan gaan. 

Voorheen was deze cursus alleen gericht op het vervoer van nierdialysepatiënten. Hij is sinds maart 2017 geactualiseerd en breder opgezet. De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding voor een thematisch werkoverleg of een bedrijfstraining, bijvoorbeeld voor trainingen die vanuit TX Keur zijn voorgeschreven.

 >> Direct naar de internetcursus Zittend ziekenvervoer

Voor wie

De cursus Zittend ziekenvervoer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van het vervoer van bovengenoemde doelgroepen. De cursus is gericht op taxichauffeurs, maar biedt ook anderen zoals planners en centralisten achtergrondinformatie over het wel en wee van deze passagiers.

Inhoud van de cursusDeze cursus behandelt  de problemen waar genoemde passagiers mee te maken hebben. Daardoor bent u beter in staat uw gedrag en handelen aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de passagier. De cursus wordt afgesloten met een eenvoudige toets waaraan, als bewijs van deelname, een certificaat (pdf) is verbonden.

Eisen van de opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever van het zittend ziekenvervoer eisen stelt aan de opleiding van de chauffeurs kan deze cursus, in combinatie met de interne bedrijfstraining, een deel van het antwoord zijn op de gestelde eis.

Resultaat

U wordt zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan deze vorm van taxivervoer zowel voor de passagiers als voor u als chauffeur. Nadat de cursus is afgerond krijgt u de mogelijkheid om een toets af te leggen waarmee een certificaat behaald kan worden.

Zie ook: