Een grapje maken, een schouderklopje geven of een passagier helpen met het vastmaken van de gordel. Dit is de dagelijkse praktijk voor veel taxichauffeurs, het hoort bij uw werk. Deze situaties lijken misschien onschuldig, maar de passagier kan ze als ongewenst ervaren. Binnen het contractvervoer wordt vaak een groter beroep gedaan op de behulpzaamheid van de chauffeur. Maar waar ligt de grens?

Deze internetcursus maakt u als chauffeur bewust van de risico’s die u loopt bij de uitvoering van alledaagse handelingen en manier van communiceren met passagiers. De cursus biedt handvatten hoe u bij bepaalde lastige situaties en omstandigheden professioneel kunnen handelen. Binnen dit thema is ook een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen waaronder een gedragscode en een protocol voor invoering in uw bedrijf.  Het pakket vormt de landelijke leidraad voor het vervoer van een kwetsbare groep mensen naar en van instellingen, dagopvang, ziekenhuis, werk en scholen.

>>Direct naar de internetcursus Lastige situaties

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van bovengenoemde doelgroepen.  Natuurlijk is deze cursus in eerste instantie bedoeld voor de chauffeur maar ook voor andere functionarissen in een taxibedrijf is deze cursus nuttig en raden we hen aan deze te volgen.

Inhoud van de cursus

Seksueel ongewenst gedrag is een actueel onderwerp en blijkt ook in de taxibranche tot problemen en onduidelijkheden te leiden. Daarom ligt in de internetcursus het accent op dit onderwerp. Filmpjes en voorbeelden van praktijksituaties maken u bewust van de risico's. De toepassing van het protocol en de gedragscode komen uitgebreid aan bod. Aan het einde van de cursus kunt u ervoor kiezen om een korte toets te doen. Als alles goed is afgerond, ontvangt u een digitaal certificaat.

Vervolgcursus

Om er zeker van te zijn dat hetgeen u heeft geleerd in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden is het van belang dat u na de internetcursus een praktijktraining volgt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend. In deze bedrijfstraining Lastige situaties wordt aan de hand van stellingen over praktijksituaties de stof verder uitgediept. Een bedrijfstraining mag worden verzorgd door een taxileraar/opleider die via SFM de train-de-trainer over dit thema heeft gedaan.

Resultaat

U wordt zich bewust van de risico’s vanwege onbedoeld of onbewust handelen en communiceren bij/met kwetsbare doelgroepen. Nadat de internetcursus is afgerond krijgt u de mogelijkheid om een toets af te leggen waarmee een certificaat behaald kan worden.

Sociaal Fonds Mobiliteit heeft het cursusmateriaal samen met de CED-Groep en ABC Taxikeurmerk Advies & Training ontwikkeld.