Hier vindt u alle informatie over de cao Zorgvervoer en Taxi . Ook leest u hier meer over aanverwante onderwerpen zoals de OPOV-regeling, de klachtenprocedure, de arbeids- en rusttijdenregels en de pensioenregeling. 

Cao Zorgvervoer en Taxi

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft met vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen de cao Zorgvervoer en Taxi gesloten met als looptijd 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

Handige informatie

Informatie over de cao en aanverwante onderwerpen vindt u op de pagina's in de rechter kantlijn.