Vervoerscontracten blijven niet altijd bij dezelfde vervoerder. Binnen de taxibranche kan het voorkomen dat aanbestede vervoerscontracten tussentijds wisselen van vervoerder. Dit kan doordat vervoerscontracten beëindigd worden voordat er een aanbesteding is uitgeschreven of een contracthouder ervoor kiest met een andere onderaannemer te gaan samenwerken. U als werknemer krijgt dan de mogelijkheid om 'mee te verhuizen' via de OPBC-regeling.

Wat houdt de OPBC-regeling in?

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt om werknemers bij een tussentijdse contractwisseling tijdens de looptijd van het vervoerscontract te laten ‘meeverhuizen’. Dit is de OPBC-regeling. OPBC staat voor: Overgang Personeel Bij Contractwisseling. Deze spelregels bieden medewerkers binnen de taxibranche meer werkzekerheid. Voorwaarde is wel dat het om een vervoerscontract gaat waarop de regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten van toepassing is geweest. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van deze regeling.

Hoe werkt de regeling?

1.      Inventarisatie betrokken personeel

Als uw werkgever betrokken is bij een vervoerscontract wat overgaat naar een andere vervoerder, dan is het van belang dat hij binnen 8 werkdagen na bekendmaking van de overgang opgave aan Sociaal Fonds Mobiliteit doet van al het personeel dat ingezet wordt op het betreffende vervoerscontract.

2.      Informeren van betrokken personeel

Na ontvangst van de personeelsopgave van uw werkgever stuurt Sociaal Fonds Mobiliteit alle werknemers op deze lijst een brief met informatie over de overgangsregeling. Daarnaast bevat de brief een overzicht met uw gegevens zoals Sociaal Fonds Mobiliteit van uw werkgever heeft ontvangen. Het is belangrijk is dat u deze gegevens goed controleert!

  • Zijn de gegevens juist? Dan hoeft u niet te reageren.
  • Zijn de gegevens onjuist? En kunt u dat met documenten onderbouwen? Dan kan Sociaal Fonds Mobiliteit de opgave van uw werkgever nog aanpassen.


Reageer wel snel! Binnen 6 werkdagen na ontvangst van deze brief. Want daarna beschouwt Sociaal Fonds Mobiliteit de opgave van uw werkgever als definitief.

3.      Vaststellen definitieve overnamelijst

Op het moment dat de opgave definitief is, stelt Sociaal Fonds Mobiliteit het aantal inzeturen vast en maakt de overnamelijst. Het aantal werknemers met recht op een baanaanbod staat gelijk aan 75% van het totaal benodigde inzeturen. Zodra de 75% van het totaal benodigde inzeturen berekend zijn worden deze uren ingevuld met de gewerkte uren van betrokken werknemers.

Betreft het vervoerscontract leerlingenvervoer? Dan hebben de werknemers met het hoogste betrokkenheidspercentage als eerste recht op een baanaanbod. Betreft het ander contractvervoer? Dan speelt het aantal jaren dat u werkzaam bent in de branche een rol bij de bepaling of u in aanmerking komt voor een baanaanbod.

Op het moment dat het betrokkenheidspercentage of de anciënniteit gelijk is, gaat leeftijd een rol spelen.

4.      Overnamelijst versturen naar de nieuwe vervoerder

Na vaststelling van het aantal inzeturen en opstellen van de overnamelijst stuurt Sociaal Fonds Mobiliteit de opgave door naar de verkrijgende vervoerder en verzoekt deze om de werknemers op de overnamelijst een schriftelijk baanaanbod te doen. Zij ontvangen het schriftelijke baanaanbod 2 weken nadat Sociaal Fonds Mobiliteit de personeelsopgave heeft doorgestuurd naar de nieuwe vervoerder.

Bent u niet betrokken bij het vervoerscontract? Dan blijft u in dienst bij uw huidige werkgever. Loopt uw contract af voor aanvang van het nieuwe vervoerscontract? Dan komt u niet in aanmerking voor een baanaanbod.

 

Schriftelijk baanaanbod

Bij een schriftelijk baanaanbod blijven onderstaande arbeidsvoorwaarden, zoals u heeft bij uw huidige werkgever, gelijk:

  • Aantal contracturen (op basis van de gewerkte uren tijdens 3 kalendermaanden voor de publicatie van de aanbesteding);
  • Contractduur (bepaalde of onbepaalde tijd);
  • Aantal vakantiedagen zoals u heeft volgens uw laatste vakantiekaart of loonstrook;
  • Laatstverdiende bruto uurloon volgens uw laatste loonstrook;
  • Inhoud van de functie.


Indien uw standplaats, zijnde het vestigingsadres, op basis van enkele reis meer dan 50 kilometer wijzigt, heeft u gedurende een periode van zes maanden recht op compensatie.

Let op: overige secundaire arbeidsvoorwaarden verhuizen niet mee naar de nieuwe vervoerder en kunnen dus anders zijn. Zoals bijvoorbeeld; specifieke afspraken omtrent inroostering, extra vergoedingen en voertuigen wel of niet voor de deur. 

 

De keuze is aan u

Als u een baanaanbod krijgt, bent u niet verplicht om dit te accepteren. Het is wel van belang dat u spoedig reageert op het baanaanbod. U heeft 2 weken na ontvangst van het baanaanbod de tijd om het wel of niet te accepteren. Het baanaanbod is minimaal gebaseerd op uw huidige arbeidscontract. Maar secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals standplaats, arbeidstijden en roosters, kunnen bij de nieuwe vervoerder anders zijn.

Kan uw huidige werkgever voldoende werk bieden om uw baan te garanderen? Dan kunt u er voor kiezen om niet met het vervoerscontract mee te verhuizen. U blijft dan bij uw huidige werkgever in dienst.

 

Accepteert u het baanaanbod?

Dan ontvangt u 8 weken voor aanvang van het vervoerscontract uw nieuwe arbeidsovereenkomst. U heeft 2 weken de tijd om de nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekenen en retour te sturen aan uw toekomstige werkgever.

 

Weigert u het baanaanbod?

Dan dient u dit schriftelijk aan de nieuwe vervoerder kenbaar te maken. U blijft dan in dienst bij uw huidige werkgever. Informeer vooraf of uw werkgever uw baanbehoud kan garanderen.  Als uw werkgever niet voor alle werknemers baanbehoud kan garanderen, bestaat de kans op noodgedwongen ontslag. Denk er echter aan dat bij het weigeren van een passend baanaanbod, dit gevolgen kan hebben voor uw WW-uitkering.

 

Heeft u een vraag?

Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de OPBC-regeling.

Staat uw vraag er niet bij of betreft het een persoonlijke vraag? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator overgang vervoerscontracten. Per e-mail: opov@sfmobiliteit.nl of per telefoon: 0345 – 478 473.

Bent u lid van de vakbond? Dan kunt u ook daar terecht voor vragen over uw rechten en plichten.