Helaas gaan taxibedrijven gaan soms failliet. Als uw werkgever failliet is gegaan en betrokken was bij vervoerscontracten waarop de regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten van toepassing is geweest heeft u bij het volgen van het vervoerscontract bepaalde rechten. Deze rechten zijn omschreven in de Regeling Bij Faillissement. U als werknemer krijgt dan de mogelijkheid om 'mee te verhuizen' via de Regeling bij Faillissement (RBF).

Wat houdt de Regeling bij Faillissement in?

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt in de cao Taxivervoer om werknemers waarvan de werkgever failliet is gegaan, maar die het vervoer bij een andere werkgever voortzetten, bepaalde rechten toe te kennen. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling.

Hoe werkt de regeling?

Als een taxibedrijf betrokken is bij het overnemen van een vervoerscontract als gevolg van een faillissement en u vraagt om ten behoeve van dit vervoerscontract in dienst te komen, dan heeft u in eerste instantie recht op een MUP-contract. Kunt u aantonen bij de failliete onderneming in dienst geweest te zijn? Dan past uw nieuwe werkgever na 3 maanden de arbeidsovereenkomst aan zodat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De contractsomvang van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan het gemiddeld aantal gewerkte uren berekend over een referteperiode van 3 kalendermaanden die u daadwerkelijk heeft gewerkt.
  • De contractduur van uw arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) is gelijk zoals u had bij de failliete werkgever.

 

4 maanden na de overname van het vervoerscontract stuurt uw nieuwe werkgever aan Sociaal Fonds Mobiliteit een overzicht met daarop de in dienst genomen werknemers, welke voorheen werkzaam waren bij de failliete onderneming. En waarbij tevens vermeld is of de betreffende werknemers een aangepast arbeidscontract hebben gekregen.

Heeft u een vraag?

Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de Regeling bij Faillissement.

Staat uw vraag er niet bij of betreft het een persoonlijke vraag? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator overgang vervoerscontracten. Per e-mail: opov@sfmobiliteit.nl of per telefoon: 0345 – 478 473.

Bent u lid van de vakbond? Dan kunt u ook daar terecht voor vragen over uw rechten en plichten.