Volgens artikel 8.1 in de cao Taxivervoer is de werkgever voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Sociaal Fonds Mobiliteit controleert taxibedrijven met personeel op de naleving van de cao, en dus ook op een correcte pensioenpremieafdracht.

De pensioenregeling voor de taxisector is gesplitst in twee regelingen, afhankelijk van de geboortedatum:
 

1. medewerkers geboren vóór 1 januari 1950

Zij kunnen nog steeds gebruikmaken van de prepensioenregeling, als zij aan de voorwaarden voldoen. De pensioenregeling is dezelfde als die van voor 2006. Het pensioen wordt vanaf 65 jaar uitgekeerd. Voor de periode 60 tot 65 jaar bouwt u prepensioen op.

2. medewerkers geboren ná 1 januari 1950

Zij kunnen géén gebruik meer maken van de prepensioenregeling. De opbouw van en premiebetalingen voor uw pensioen gaan door totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Uw pensioen wordt opgebouwd over uw fulltime bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Als u parttimer of oproepkracht bent, wordt daar rekening mee gehouden. Ook de OV-toeslag wordt meegerekend bij het bepalen van uw pensioen.

De pensioenregeling is een oudedagsvoorziening in de vorm van een ouderdomspensioen. Daarnaast wordt er met het partner- en wezenpensioen ook gezorgd voor uw eventuele nabestaanden als u overlijdt.

Zelf controleren

U kunt zelf controleren of uw pensioenopbouw goed is geregeld. Uw werkgever is verplicht uw pensioengegevens door te geven aan Pensioenfonds Vervoer. Deze kunt u bekijken. U krijgt namelijk één keer per jaar een uniform pensioenoverzicht thuisgestuurd. Daar staat de pensioenopbouw van het vorige jaar in vermeld, maar ook de opbouw van uw totale pensioen bij Pensioenfonds Vervoer.

‘Mijn Pensioen’

Wilt u meer weten over uw persoonlijke pensioensituatie, dan kunt u ook online terecht op www.pfvervoer.nl. Op ‘Mijn pensioen’ vindt u de digitale versie van uw pensioenoverzicht en het pensioendashboard. In het pensioendashboard vindt u de gegevens van het laatst aan u verstuurde Uniform Pensioenoverzicht.

In 'Mijn Pensioen' kunt u eventuele wijzigingen aan het pensioenfonds doorgeven. Ook geeft de pensioenplanner inzicht in uw opgebouwde en toekomstige pensioen. En u kunt bijvoorbeeld berekenen hoe het vervroegen of uitstellen van de pensioenleeftijd financieel voor u uitpakt.
Om veilig met ‘Mijn Pensioen' aan de slag te kunnen, moet u een wachtwoord en een gebruikersnaam aanvragen. Deze inlogcodes stuurt het pensioenfonds u voor de veiligheid per post toe.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u altijd de Pensioendesk bellen (088 - 33 22 999,
0 cent per minuut) of een e-mail sturen (pensioen@pfvervoer.nl). U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Dan kunt u terecht op het pensioenspreekuur. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u eerder kunt stoppen met werken en wat dit financieel betekent. Of welke gevolgen een scheiding of overlijden heeft voor uw pensioen. Tijdens het pensioenspreekuur krijgt u persoonlijk tekst en uitleg van een van de pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer.