In deze internetcursus leert u wat u kunt verwachten bij het vervoeren van leerlingen in het speciaal onderwijs en volwassenen met een verstandelijke beperking. U krijgt handreikingen hoe u hier mee om moet gaan. Zo gaat u beter voorbereid op pad. De internetcursus Contractvervoer duurt 71 minuten. 

Voorheen was deze cursus alleen gericht op het leerlingenvervoer. Hij is sinds juni 2017 geactualiseerd en wat breder opgezet. De cursus behandelt diverse vormen binnen het contractvervoer en u wordt bekend gemaakt met verschillende scholen voor speciaal onderwijs en verschillende zorginstellingen. De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding voor een thematisch werkoverleg of een bedrijfstraining, bijvoorbeeld voor trainingen die vanuit TX-Keur zijn voorgeschreven.

 >> Direct naar de internetcursus Contractvervoer

Voor wie

Deze cursus is zeer geschikt voor met name nieuwe chauffeurs. Zij hebben vaak geen idee hoe ze met bepaalde leerlingen of met verstandelijk gehandicapten om moeten gaan. Uiteraard is de cursus ook interessant voor chauffeurs met ervaring en begeleiders binnen het leerlingenvervoer.

Inhoud van de cursus

Aan de hand van filmpjes over praktijksituaties maakt u kennis met de wereld van het contractvervoer. De cursus richt zich op het omgaan met passagiers met een verstandelijke beperking en op het gedrag van kinderen. Hoe denken zij? Waarom doen ze wat ze doen? Wat is een effectieve aanpak?

In de bijbehorende Toolkit vindt u handige hulpmiddelen die u kunnen helpen om het vervoer van bijzondere leerlingen in goede banen te leiden.

Vervolgcursus

Om er zeker van te zijn dat hetgeen u heeft geleerd in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden is het van belang dat u na de internetcursus een praktijktraining of thematisch werkoverleg volgt waarin dieper wordt ingegaan op de materie. Hierin is ook plaats voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Deze bedrijfstraining Leerlingenvervoer gaat verder waar de internetcursus stopt.  
Een bedrijfstraining mag worden verzorgd door een taxileraar/opleider die via SFM de train-de-trainer over dit thema heeft gedaan.

Resultaat

U krijgt inzage en achtergrondinformatie over diverse soorten bijzondere leerlingen, en leert hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Nadat de internetcursus is afgerond krijgt u de mogelijkheid om een toets af te leggen waarmee een certificaat behaald kan worden.

 Zie ook: