In de cao Taxivervoer is een afspraak opgenomen over het aanleveren van gegevens bij Sociaal Fonds Mobiliteit over de aan te besteden vervoersopdracht. Zodra de aanbesteding openbaar is gemaakt door de opdrachtgever, moet de overdragende partij bij Sociaal Fonds Mobiliteit een lijst van betrokken personeel aanleveren.

Sociaal Fonds Mobiliteit publiceert deze lijst (geanonimiseerd) op haar website. Op deze manier hebben inschrijvende partijen vooraf al een indruk van het betrokken personeel en de loonsom die daarbij hoort. Sociaal Fonds Mobiliteit is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de informatie op de lijst.

 

Binnen welke termijn moet de lijst bij Sociaal Fonds Mobiliteit aangeleverd worden?

Uiterlijk twee weken nadat de opdrachtgever de aanbesteding openbaar heeft gemaakt, moet de contractpartij schriftelijk een lijst met betrokken personeel aanleveren bij Sociaal Fonds Mobiliteit.

 

Actueel overzicht van aanbestede vervoerscontracten:

(LLV = leerlingenvervoer, RT = regiotaxi)