De Regeling Bij Faillissementen is van toepassing op vervoerscontracten waarop de OPOV-regeling van toepassing is geweest, welke als gevolg van een faillissementssituatie van contractpartij of vervoerder, geheel of gedeeltelijk, overgaan naar een andere vervoerder.

Wie voert de RBF uit?

Indien een partij betrokken is bij het overnemen van een vervoerscontract als gevolg van een faillissementssituatie, dit kan de gefailleerde onderneming of overnemende contractpartij/vervoerder zijn, meldt deze partij dat aan Sociaal Fonds Mobiliteit.

 

Baanaanbod

De overnemende contractpartij/vervoerder biedt aan nieuwe werknemers die aan het werk zullen gaan voor het betreffende vervoerscontract, een MUP-contract aan. Indien de betreffende werknemer kan aantonen bij de failliete onderneming in dienst geweest te zijn (direct voorafgaand aan het faillissement), past de overnemende partij na 3 maanden de arbeidsovereenkomst automatisch aan en wel zodanig dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a.         De omvang van het arbeidsovereenkomst is gelijk aan het gemiddeld aantal gewerkte uren (inclusief betaald verlof en ziekte) berekend over referteperiode van 3 kalendermaanden die werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt

b.         Het type arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) dat werknemer had bij de failliete vervoerder/contractpartij.

 

Rapportage over het baanaanbod

4 maanden na de overname van het vervoerscontract stuurt de verkrijgende partij aan Sociaal Fonds Mobiliteit een overzicht met daarop de in dienst genomen werknemers, welke voorheen werkzaam waren bij de failliete onderneming, en waarbij tevens vermeld is of de betreffende werknemers een aangepast arbeidscontract hebben gekregen.

Sociaal Fonds Mobiliteit is bevoegd de opgave op juistheid te controleren. Indien de partij zich niet heeft gehouden aan de inhoud van deze regeling is een boeteprocedure van toepassing.

 

Meer informatie

Lees ook de volledige cao-tekst in de cao Taxivervoer (bijlage 2C, pag. 91) van de Regeling Bij Faillissementen.

 

Vragen

Heeft u vragen over de OPOV-regeling? Bekijk dan eerst ons overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Joris de Vries via telefoonnummer: (0345) 478 473 (keuze 3) of per e-mail: r.vandam@sfmobiliteit.nl.

Bent u het niet eens met de uitvoering van de OPOV-regeling? Dan kunt u contact opnemen met de Bezwaarcommissie SFM.