Vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben samen met de werkgeversorganisatie KNV Taxi en Zorgvervoer het boekje ‘Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt’ gemaakt. In deze online publicatie komen diverse thema’s aan de orde met betrekking tot de relatie tussen werkgever en werknemer. 

Update januari 2024:

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw boekje. Het oude boekje was niet meer up to date waardoor we deze offline hebben gehaald.  Zodra het nieuwe boekje gereed is, zullen we het hier publiceren.

Begrijpelijk

Cao-partijen beogen met dit boekje de afspraken in de cao Taxivervoer en de wet beter begrijpelijk te maken. Aan bod komen regels en wetten die o.a. te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, verzuim, arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, beloning, privacy en medezeggenschap.

Interactief

De lezer wordt via een overzichtelijke index naar het thema geleid. Via de menuknop linksboven kan men gemakkelijk switchen tussen de thema’s. Het boekje is duidelijk geschreven en bevat praktische voorbeelden. Er zijn veel hyperlinks opgenomen die verwijzen naar andere paragrafen in het boekje zelf, of juist naar websites waar men de broninformatie kan raadplegen. Cao-partijen streven ernaar om het boekje op deze manier ook actueel te houden.

Ook interessant