De afkorting cao staat voor 'collectieve arbeidsovereenkomst'. In de taxibranche sluiten de gezamenlijke vakbonden (CNV en FNV) en de werkgeversorganisatie (KNV) deze overeenkomst. Wilt u nog eens iets nakijken in een oude cao? Dan vindt u hier een overzicht van de cao's van 2009 t/m 2018 met bijbehorende informatie.