Omgaan met verzuim en re-integratie binnen de taxibranche

De overheid stelt steeds hogere eisen aan werkgevers om terugkeer naar werk (intern of extern) te organiseren. Daarom bieden wij de cursus Effectief casemanagement. De cursus richt zich op hoe de sociale wetgeving (WVP, WIA, etc.) kan worden toegepast in de verzuimpraktijk van de taxibranche.

De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. Vaak heeft dit te maken met bezuinigingen. U ziet dit terug in gewijzigde wetgeving (WVP, WIA en BeZaVa) en grotere financiële verantwoordelijkheid (2e ziektejaar, sancties, re-integratiekosten, premies WGA/ZW). Voor verzuimbegeleiding en re-integratie heeft u binnen uw bedrijf steeds meer specialistische kennis en vaardigheden nodig.

Doel van de cursus

Tijdens de cursus Effectief casemanagement leert de cursist de basisvaardigheden van casemanagement. Naast kennisverdieping heeft de cursus ook een sterk praktisch karakter. De cursus biedt alle ruimte om eigen cases en problematiek te bespreken.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (interne) casemanagers, P&O’ers en leidinggevenden die belast zijn met de uitvoering van verzuimbegeleiding, casemanagement en/of re-integratie van zieke/arbeidsongeschikte werknemers binnen hun organisatie. De cursus is ook geschikt voor degenen die zich verder willen bekwamen hierin.

Door wie

De training wordt gegeven door Eureca Casemanagement & Organisatieadvies.

Inhoud van de cursus (2 dagen)

De cursus Effectief casemanagement bestaat uit de volgende onderdelen:
module 1: Context sociale zekerheid, verzuimbegeleiding, Wet Verbetering Poortwachter en ar- beidsongeschiktheid;
module 2: Privacy van de zieke werknemer versus dossiervorming;
module 3: Financiële aspecten sociale zekerheid;
module 4: Bijzondere situaties in de taxibranche (tijdelijke krachten, ouder dan pensioenleeftijd, vangnetters).

Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer het certificaat "Effectief casemanagement bij verzuim en re-integratie binnen de taxibranche”.

Programma

Dag 1:

Module 1 (1 dagdeel):

- Korte schets context sociale zekerheid:

Deelnemers leren hoe de sociale zekerheid in Nederland is opgebouwd en begrijpen niet alleen wat de huidige veranderingen inhouden maar ook in welk licht politieke besluiten genomen worden en wat dit voor de taxiondernemer en zijn werknemers betekent.

- Verzuimbegeleiding, de Wet Verbetering Poortwachter, arbeidsongeschiktheid:

De deelnemers kennen de belangrijkste wettelijke verplichtingen en rechten van zowel werkgever als werknemer als het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid en weten deze in de praktijk te vertalen naar bruikbare processen in de organisatie.

Module 2 (1 dagdeel):

- Privacy van de zieke werknemer versus dossiervorming:

Dossiervorming is erg belangrijk voor een goede verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbegeleiding. Het vastleggen van gegevens over medewerkers is echter gebonden aan strenge privacy regels, zeker als het gaat om medisch inhoudelijke informatie. Men krijgt vaak veel meer te horen dan men mag documenteren. In deze module worden praktische handvatten gegeven voor een goede (noodzakelijke) dossiervorming zonder de privacywetgeving te overtreden.

- Partijen in de verzuimbegeleiding (arbodienst, UWV, dienstverleners, verzekeraars, SFM):

Welke externe partijen heeft men nodig om de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbegeleiding adequaat te kunnen verzorgen. Is een arbodienst verplicht? Wat vergoedt een verzekeraar? Waar moet op worden gelet als het UWV in beeld komt? Dit alles wordt duidelijk gemaakt door een ervaren registercasemanager en een verzekeringsarts/expertisearts.

Dag 2:

Module 3 (1 dagdeel):

- Financiële aspecten sociale zekerheid:

De geldstromen binnen een bedrijf betreffende sociale zekerheid zijn veel groter dan vaak wordt gedacht. Hoe kunnen deze in kaart worden gebracht en wat is te beïnvloeden? Wat betekenen recente wetsveranderingen zoals bijvoorbeeld "modernisering ziektewet/BeZaVa in financieel oogpunt voor een organisatie? Betaalt men wel de juiste premies? Welke risico's loopt een organisatie en moet of kan men zich tegen deze risico's verzekeren? Wat moet men regelen voor zijn werknemers, wat kan men regelen voor zijn werknemers en wat kunnen zij zelf doen om de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid beperkt te houden? De deelnemers krijgen in deze module praktische tips en tools om de eigen organisatie aan een onderzoek te onderwerpen.

Module 4 (1 dagdeel):

- Bijzondere situaties in de taxibranche (tijdelijke krachten, ouder dan pensioenleeftijd, vangnetters):

De taxibranche kent door de grote diversiteit aan werknemers en een aantal andere branche specifieke kenmerken bijzondere situaties waar vrijwel elke taxiondernemer mee te maken krijgt. In deze module leren de deelnemers deze situaties te herkennen en er mee om te gaan. Speciale aandacht wordt besteed aan de BeZaVa (modernisering ziektewet) en het zoeken naar passend werk.

- Praktijkcases:

Door middel van inbreng van eigen cases, eventueel aangevuld met een aantal opdrachten gaan de cursusdeelnemers in diverse werkvormen aan de slag met praktijksituaties.

Kosten & aanmelden

Sociaal Fonds Mobiliteit probeert de opleidingskosten voor taxibedrijven zo laag mogelijk te houden. We kunnen deze tweedaagse cursus voor € 300,- per deelnemer aanbieden. De cursus is inclusief een broodjeslunch op beide dagen. 

Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximaal aantal is 12. De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen en VOL = VOL!
Zodra er een cursusdatum bekend is, sturen wij uw bedrijf, na ontvangst van de inschrijving, een factuur. Het bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

Cursusdata

Heeft u interesse? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Zodra we genoeg deelnemers hebben, kunnen we een cursus plannen. Wie aangemeld is krijgt dan automatisch bericht.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0345 - 478 478, of per e-mail: p.vos@sfmobiliteit.nl.

Aanmelden