Het aantal werknemers met schulden is nog steeds groot. In de taxibranche ligt dit aantal ruim boven het landelijk gemiddelde. En werknemers nemen die problemen mee naar hun werk.

Loonbeslagen, verzoeken om een voorschot: mogelijke signalen dat uw werknemer financiële problemen heeft. Problemen die ook gevolgen kunnen hebben voor de werkvloer, zoals verzuim, concentratieproblemen of zelfs fraude. Hoe herkent u een werknemer met financiële problemen en wat kunt u als werkgever doen om erger te voorkomen?

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor P&O’ers, leidinggevenden en preventiemedewerkers die op zoek zijn naar handvatten om als werkgever adequaat om te gaan met schulden en deze te voorkomen. Maar ook voor anderen binnen het bedrijf die met deze problematiek te maken hebben, is deze training interessant.

Door wie?

De training wordt gegeven door een Nibud-coach en trainer van het Nibud.

Inhoud

Aan de orde komen de oorzaken en gevolgen van financiële problemen voor werknemer én werkgever. De opbouw is als volgt:
• signaleren van financiële problemen van werknemers;
• loonbeslag en de gevolgen;
• wel of niet een voorschot of lening verstrekken als de werknemer daarom vraagt;
• wat de werknemer zelf kan doen aan het oplossen van zijn financiële problemen en hoe u als werkgever daarbij kunt helpen;
• voorkomen van financiële problemen.

Leerresultaten

• U kent de oorzaken en gevolgen van financiële problemen voor werknemer én werkgever.
• U kunt financiële problemen van werknemers signaleren.
• U weet wat de werknemer zelf kan doen aan het oplossen van zijn financiële problemen en hoe u als werkgever daarbij kunt helpen.

Planning en locatie

 Datum

 Tijd

 Locatie

nader te bepalen

nader te bepalen

nader te bepalen

 

Bij de training inbegrepen:

• Certificaat
• Werkmap, inclusief hand-outs, pen en rekenmachine

Kosten & aanmelden

Sociaal Fonds Mobiliteit berekent slechts een deel van de totale kosten door aan deelnemers. Hierdoor kunnen wij de training aanbieden voor slechts € 50,- (excl. BTW) per deelnemer. 

Heeft u interesse in deze training dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier hieronder. Zodra we genoeg deelnemers hebben, kunnen we een training plannen. U krijgt dan automatisch bericht. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Zodra er een cursusdatum bekend is, sturen wij u, na ontvangst van de inschrijving, een factuur. Het bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de arbocoach, Peer Vos op nummer 0345-478 478, of per e-mail p.vos@sfmobiliteit.nl.

Aanmelden