Inschaling en loonsverhoging

 

Het leven wordt ieder jaar duurder. Gelukkig kent de cao Taxivervoer een jaarlijkse tredeverhoging, waardoor je salaris ieder jaar stijgt. Daarnaast vindt veelal ook een jaarlijkse loonsverhoging plaats. Maar wat gebeurt er met je salaris als je van werkgever wisselt? 

Als je zelf bij een ander taxibedrijf solliciteert, kun je zelf over je salaris onderhandelen. Het kan zijn dat je weer hetzelfde salaris afspreekt, maar misschien zit er wel een verhoging in. Maar minder kan natuurlijk ook, zo lang het maar minimaal het laagste loon is wat binnen de cao Taxivervoer is toegestaan. 

Het kan ook zijn dat je min of meer bij dezelfde werkgever blijft. In de cao Taxivervoer wordt gesproken van opvolgend werkgever. Bijvoorbeeld dat je via je uitzendbureau rechtstreeks in dienst komt bij je werkgever. In dat geval wordt je salaris bepaald op basis van je ervaringsjaren, het aantal jaren dat je al werkzaam bent in de taxibranche. Meestal komt dat erop neer, dat je weer hetzelfde salaris ontvangt. 

Of misschien gaat het vervoerscontract waarvoor je rijdt, over naar een andere werkgever. Verhuis je mee naar die nieuwe werkgever, dan verhuist je salaris ook mee. Je ontvangt dan weer precies hetzelfde salaris.

> Meer informatie lees je in de cao Taxivervoer

Ziekengeld

 

Het kan iedereen overkomen. Je bent ziek en niet in staat te werken. Maar hoe zit het met je salaris? Krijg je wel doorbetaald? Gelukkig is in de cao Taxivervoer daar een en ander voor geregeld. 

Op basis van je gemiddeld aantal gewerkte uren krijg je een deel van je salaris in de vorm van ziekengeld betaald. Je werkgever kan je eerste ziektedag wel als een wachtdag behandelen. Dat houdt in dat je die dag niet betaald krijgt of je zet daar zelf een vakantiedag voor in. 

> Meer informatie lees je in de cao Taxivervoer

Toeslagen

 

De cao Taxivervoer kent een aantal toeslagen. Op bepaalde momenten krijg je extra betaald of kan je kiezen voor 'tijd voor tijd'.

Als je op een feestdag werkt, kun je kiezen voor een vervangende vrije dag of 200% uitbetaald te worden. Rij je een rit die onder het openbaar vervoer valt, dan krijg je een toeslag op je loon. Werk je daarnaast ’s avonds of in het weekend ontvang je daarbovenop nog een onregelmatigheidstoeslag. Werk je als chauffeur voor een huisartsenpost, dan ontvang je naast je reguliere loon ook nog een toeslag.

> Meer informatie lees je in de cao Taxivervoer

Meeruren

 

Het kan voorkomen dat je op een dag langer moet werken dan gepland. En soms zijn er extra dagen dat je gevraagd wordt te komen werken.

Alle uren die je meer werkt dan die je in je arbeidsovereenkomst bent overeengekomen worden betaald. Je kunt kiezen deze uren uit te laten betalen of in tijd te sparen. Maar let op, je mag maar maximaal 60 gespaarde uren meenemen naar het volgende jaar. De uren daarboven worden aan het einde van het jaar aan je uitbetaald.

> Meer informatie lees je in de cao Taxivervoer

Vakantie en verlof

 

Je hebt minimaal recht op 23 vakantiedagen per jaar als je fulltime werkt. Werk je parttime? Dan worden je vakantiedagen naar rato berekend.

Neem je bijvoorbeeld een week vrij, dan word je gewoon doorbetaald. Over extra gewerkte uren bouw je ook vakantie op. Je werkgever verstrekt een overzicht van je opgebouwde en opgenomen verlof of vermeldt dit op je loonstrook.

> Meer informatie lees je in de cao Taxivervoer