1 januari 2009 t/m 24 april 2012

 

Loontabellen

Loonschalen en loontreden zijn onderdeel van de CAO Taxivervoer. Hier vindt u de loontabellen vanaf januari 2009. 

Loontabellen juli t/m december 2009:

Loontabellen 2010 rijdend personeel:

 

Het HAP-loon (huisartsenvervoer) vervalt. De HAP-toeslag van € 1,25 per uur wordt opnieuw ingevoerd.

*) Let op: Met de invoering van de nieuwe loontabel is

  • trede 0 (0/3 maanden) vervangen door trede 1 (0/4 maanden) en
  • is trede 0 (4/12 maanden) vervangen door trede 2 (5/12 maanden).


Onderstaand schema geeft aan hoe de eerste twee treden van de nieuwe loontabel rijdend personeel doorlopen moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de werknemer maximaal 4 maanden in trede 1 en maximaal 8 maanden in trede 2 kan zitten.

Loontabellen 2010 niet rijdend personeel:


Let op: Met de invoering van de nieuwe loontabel is

  • trede 0 (0/3 maanden) vervangen door trede 1 (0/4 maanden) en
  • is trede 0 (4/12 maanden) vervangen door trede 2 (5/12 maanden). 


Onderstaand schema geeft aan hoe de eerste twee treden van de nieuwe loontabel niet rijdend personeel doorlopen moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de werknemer maximaal 4 maanden in trede 1 en maximaal 8 maanden in trede 2 kan zitten.

Loontabellen 2011:

In de CAO Taxivervoer is afgesproken dat er per januari een loonsverhoging van 2% is, met daarnaast een prijscompensatie. Deze laatste is vastgesteld op 1,4%. De CAO lonen stijgen per januari 2011 dus met 3,4%.

De lonen van werknemers die reeds boven het CAO loon worden betaald kunnen worden ‘bevroren’ totdat zij correct zijn ingeschaald. De hierboven genoemde prijscompensatie moet wèl toegekend worden.

Tevens hebben werknemers recht op een tredeverhoging per 1 januari 2011 (tenzij er sprake is van een tredeonthouding conform artikel 3.4.3 van de CAO).

Loontabellen 2012:

Het inflatiecijfer is bekend. Dat komt uit op 2,3%. Daarnaast spraken partijen af dat per 1 januari 2012 de CAO lonen met 3% stijgen. Dat betekent een totale loonstijging van 5,3%. De nieuwe loontabellen gelden vanaf 1 januari 2012.

 

Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in OV

Hoofdstuk 7 van de cao Taxivervoer 2009 - 2013 beschrijft de vergoeding voor het rijden van Openbaar Vervoer en de onregelmatigheids-toeslag. In art 7.1 staat welk uurloon geldt voor een chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht. Art 7.2 regelt de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag voor werknemers die openbaar vervoer verrichten.
 

In de cao Openbaar Vervoer (1 juli 2009 t/m 31 december 2010) zijn het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met 1%.

Per 1-1-2009 was het uurloon volgens artikel 7.1: € 12,05
Per 1-1-2010 is het uurloon volgens artikel 7.1: € 12,17

Per 1-1-2009 was de onregelmatigheidstoeslag volgens artikel 7.2: € 3,96
Per 1-1-2010 is de onregelmatigheidstoeslag volgens artikel 7.2: € 4,00

Het bovenstaande betekent dat het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag bij een dienst in het Openbaar Vervoer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 dienen te worden gecorrigeerd.
 

Volgens de cao Openbaar Vervoer (1 januari 2011 t/m 31 december 2012) zijn de bedragen als volgt:  

   1 juli 2011  1 okt 2011  1 jan 2012  1 okt 2012
 OV uurloon  €12,29  € 12,41  € 12,53  € 12,66
 ORT  € 4,04  € 4,08  € 4,12  € 4,16

Deze bedragen gelden met terugwerkende kracht.

25 april 2012 t/m 31 december 2013

Loontabellen 2013:

In de nieuwe loontabellen is 3% loonstijging en de prijscompensatie van 2,0% verwerkt. De loontabellen gelden vanaf 1 januari 2013.


Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in OV

De cao Openbaar Vervoer (1 januari 2013 t/m 31 december 2013) geldt voor één jaar. Per 1 januari 2013 gelden de volgende bedragen:

 OV uurloon:  € 12,88 
 ORT:  € 4,23