Artikel

Van toepassing zijnde delen

Artikel 1.5 definities

Integraal

Artikel 1.9 verplichtingen werkgever en werknemer

1.9.11 

Artikel 1.13 scholing

integraal

Artikel 2.1. standplaats, onderbreking, onbetaalde periodes en verloonde tijd rijdend personeel

2.1.2: t/m 2.1.15. In dit geval moet onder ‘woonadres’ worden verstaan de tijdelijke verblijfplaats in Nederland van de ter beschikking gestelde werknemer.

Artikel 2.2. Arbeidstijd niet-rijdend personeel

2.2.2. en 2.2.3.

Artikel 2.3. Dienstrooster

integraal

Artikel 2.3.1. Wettelijke regels voor arbeid en rust

integraal

Artikel 2.5 Collectieve regeling Atb-v/ATW

Integraal

Artikel 3.1 Definitie ervaringsjaar en dienstjaar

Integraal

Artikel 3.2 Inschaling rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.3 Inschaling niet-rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.5 Lonen rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.6 Loonsverhogingen rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.7 Inschalingsmatrix

Integraal

Artikel 3.8 Cao-lonen en een provisiesysteem

Integraal

Artikel 3.9 Functiebeschrijvingen niet-rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.10 Lonen niet-rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.11 Loonsverhogingen niet-rijdend personeel

Integraal

Artikel 3.12.1 vakantiebijslag

integraal

3.12.2 Berekenen meer/overurenvergoeding

integraal

3.12.3 Procedure bij overuren en meeruren

Integraal

Artikel 4.1 vakantiedagen

Integraal

Artikel 4.2 Vakantiebijslag en vakantiedagen

M.U.P. kracht

Integraal

Artikel 4.3 Afronden aanspraak vakantiedagen op jaarbasis

integraal

Artikel 4.6 Betaald verlof

integraal

Artikel 5.1.1. Regels betreffende uitzendondernemingen niet zijnde payrollkrachten

Lid 2

Lid 4

Artikel 5.1.2 Regels betreffende payrollkrachten

integraal

 

Artikel 5.2 Regels betreffende uitzendondernemingen

integraal

 

Artikel 5.3 Regels betreffende inhuur

integraal

 

Artikel 6.1 uurloon bij dienst in Openbaar Vervoer

integraal

 

Artikel 6.2 Onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar Vervoer

integraal

 

Artikel 6.3 Wijzigingen in CAO Openbaar vervoer

integraal

 

Artikel 6.4 CAO Openbaar Vervoer of cao Zorgvervoer en Taxi

integraal

 

Artikel 6.5 Besloten Busvervoer

integraal