Aan de chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht (als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000) wordt in plaats van het uurloon voor zorgvervoer en taxivervoer een ander uurloon toegekend.

Ingangsdatum Uurloon
Per 1 juli 2022 € 15,27
Per 1 mei 2023 € 16,03
Per 1 oktober 2023 € 16,67
Per 1 januari 2024 € 17,00
Per 1 juli 2024 € 17,34
Per 1 januari 2025 € 17,69

 

Het openbaar vervoeruurloon wordt vergoed over arbeidsuren besteed aan:

  • het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer;
  • de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer;
  • de aan- of afrijtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de werknemer gedurende een deel van de dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel beschikbaar is voor regulier zorgvervoer en taxivervoer.

 

Het OV uurloon moet ook bij bepaling van de hoogte van de vakantiebijslag en de loondoorbetaling in geval ziekte meegenomen worden.