3.11.1 CAO-stijgingen

De CAO-lonen (uitgangspunt is maandloon, week- en uurloon worden daarvan afgeleid) voor het niet-rijdend personeel worden verhoogd met:

  • 2,5% met ingang van 1 januari 2022

 

3.11.2 Tredeverhoging

Een tredeverhoging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar.

Bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de werknemer op 1 januari van het kalenderjaar aanspraak op een tredeverhoging die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin de werknemer is ingedeeld, tot het maximum van die loonschaal is bereikt.

In aanvulling op de voorgaande afspraak geldt voor de tredes 0-3 mnd en 4-12 mnd uit de loontabel voor niet-rijdend personeel het volgende schema:

Niet-rijdend personeel

In dienst op

In trede 0 van / tot en met

In trede 0 van / tot en met

In trede 1 van / tot en met

In trede 2 na verloop van

 

 

 

 

 

1 januari

 

Januari t/m maart = 3 mnd

April t/m december = 9 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

24 maanden

1 februari

 

Februari t/m april = 3 mnd

Mei t/m december = 8 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

23 maanden

1 maart

 

Maart t/m mei = 3 mnd

Juni t/m december = 7 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

22 maanden

1 april

 

April t/m juni = 3 mnd

Juli t/m december = 6 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

21 maanden

1 mei

 

Mei t/m juli = 3 mnd

Augustus t/m december = 5 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

20 maanden

1 juni

 

Juni t/m augustus = 3 mnd

September t/m december = 4 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

19 maanden

1 juli

 

Juli t/m september = 3 mnd

Oktober t/m december = 3 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

18 maanden

1 augustus

 

Augustus t/m oktober = 3 mnd

November t/m december = 2 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

17 maanden

1 september

 

September t/m november = 3 mnd

December = 1 mnd

Januari t/m december = 12 mnd

16 maanden

1 oktober

 

Oktober t/m december = 3 mnd

Januari t/m september = 9 mnd

Oktober t/m december = 3 mnd

15 maanden

1 november

 

November t/m december = 2 mnd

Januari t/m september = 9 mnd

Oktober t/m december = 3 mnd

14 maanden

1 december

 

December = 1 mnd

Januari t/m september = 9 mnd

Oktober t/m december = 3 mnd

13 maanden

 

3.11.3 Garantieregeling

Voor werknemers met een loon dat hoger is dan het functieloon volgens de hoogste loontrede van de schaal die op hen van toepassing is, geldt de volgende regeling. Het loon wordt geïndexeerd met maximaal de CAO-verhoging te berekenen over het functieloon volgens de hoogste loontrede van de schaal die op hen van toepassing is.