Omschrijving diploma

loongroep

loongroep

loongroep

loongroep

 

A

B

C

D

vrijstelling van het wettelijk verplichte examen voor het CCV Chauffeursdiploma Taxi

X

     

(= chauffeurs die in het bezit zijn van een chauffeurspas van vóór 1 juli 2001)

       

of

       

CCV Chauffeursdiploma Taxi (beperkt)

X

     

(= vaste routes, vaste tijden, vaste klanten etc.)

       
         

CCV Chauffeursdiploma Taxi (volledig) of

 

X

   

Diploma CCV-Taxivervoer of

 

X

   

uitslagformulier/ aantekening opleidingspaspoort TC 1

 

X

   
         

Diploma CCV-Taxivervoer plus of

   

X

 

uitslagformulier / aantekening opleidingspaspoort TC2 of

   

X

 

CCV diploma Sociale Vaardigheden of CCV diploma Doelgroepenvervoer Taxi

   

X

 
         

SKKP Vakdiploma Taxivervoer of

     

X

CCV Vakdiploma Taxivervoer of

     

X

CCV Chauffeursdiploma Taxi en

       

CCV diploma Sociale Vaardigheden en

       

CCV diploma Doelgroepenvervoer Taxi

     

X

 

De werknemer die is vrijgesteld van het wettelijk verplicht examen die één deelcertificaat heeft, valt in loonschaal C.
De werknemer die is vrijgesteld van het wettelijk verplichte examen die twee deelcertificaten heeft, valt in loonschaal D.

 

Omschrijving diploma

loongroep

loongroep

loongroep

loongroep

 

A

B

C

D

vrijstelling van het wettelijk verplichte examen voor het CCV Chauffeursdiploma Taxi

       

(= chauffeurs die in het bezit zijn van een chauffeurspas van vóór 1 juli 2001)

       

of

       

CCV Chauffeursdiploma Taxi (beperkt)

       

(= vaste routes, vaste tijden, vaste klanten etc.)

       
         

en

       
         

Diploma CCV-Taxivervoer plus of

   

X

 

uitslagformulier / aantekening opleidingspaspoort TC2 of

   

X

 

CCV diploma Sociale Vaardigheden of CCV diploma Doelgroepenvervoer Taxi

   

X

 
         

en

       
         

SKKP Vakdiploma Taxivervoer of

     

X

CCV Vakdiploma Taxivervoer of

     

X

CCV Chauffeursdiploma Taxi en

       

CCV diploma Sociale Vaardigheden en

       

CCV diploma Doelgroepenvervoer Taxi

     

X