8 april 2019

Op 1 juli 2019 wordt de vernieuwde Code VVR van kracht. Alleen crash geteste rolstoelen mogen dan nog als zitplaats dienen. En er zijn richtlijnen voor aangepaste rolstoelen en scootmobielen opgesteld. Veel gestelde vragen hierover kunt u nog eens nalezen.

De afgelopen tijd hebben wij veel vragen gekregen over de nieuwe richtlijnen. Deze zijn nu verzameld in een overzicht met veel gestelde vragen, gegroepeerd naar thema: algemeen, crash geteste rolstoel, haaksymboolstickers, scootmobiel en individueel vervoer. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0345 - 478478 of per e-mail: info@sfmobiliteit.nl.

Twee Codes VVR?

De Code VVR is geactualiseerd, beter leesbaar gemaakt en met meer aandacht en een duidelijke keuze voor de veiligheid van de passagiers. Helaas geeft de heer A. Peters (Stichting Vast = Beter) op eigen titel nog steeds de oude Code VVR uit. Dat levert uiteraard onduidelijkheid op. Daarom willen we benadrukken dat de Code VVR die op de website van Sociaal Fonds Mobiliteit staat de enige actuele, door alle ondergenoemde organisaties gehanteerde en erkende code is.

De Code VVR bij Sociaal Fonds Mobiliteit is opgesteld/onderschreven door de volgende organisaties die bij het doelgroepenvervoer betrokken zijn:

  • Ieder(in), namens de gebruikers van het doelgroepenvervoer
  • KNV taxi en zorgvervoer, namens de taxibedrijven
  • Vakbonden FNV en CNV vakmensen, namens de taxichauffeurs en overig personeel
  • TX keur, als kwaliteitskeurmerk
  • Firevaned, de branchevereniging voor medische hulpmiddelen
  • Omnibuzz, opdrachtgever van het doelgroepenvervoer
  • Seniorenorganisatie KBO-PCOB.