Bijgewerkt t/m 1 juli 2020

We hebben voor u een overzicht gemaakt waar u terecht kunt voor actuele informatie over het coronavirus en de taxibranche. Nieuw toegevoegd zijn de sectorprotocollen die aangepast zijn aan de versoepelingen die per 1 juli jl. zijn ingegaan. 

01-07-2020

Aangepaste sectorprotocollen per 1 juli 2020

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste bepalingen per 1 juli a.s.:

Voorafgaand aan de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Meer specifiek het volgende:

 1. Zorgvervoer kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar):
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
  3. Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
    
 2. Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder:
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje. Waarbij voor dagbesteding een maatwerkoplossing (inclusief betaling van de extra kosten) kan worden afgesproken door vervoerder, reiziger en opdrachtgever. De oplossing kan bestaan uit: niet dragen van niet-medisch mondkapje en een maximale bezetting van maximaal 2 reizigers in een personenauto en maximaal 4 reizigers in een bus
  3. Er geldt (behalve zie onder c) geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
  4. Scootmobielen kunnen weer mee in het vervoer
    
 3. Taxivervoer (consumentenmarkt/zakelijke markt)
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje (m.u.v. de leeftijdscategorie < 13 jaar)
  3. Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen
  4. Alternatief in bepaalde gevallen: fysieke afscheiding tussen voor- en achterbank

Ook het stroomschema en het document met Veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast. Alle documenten en protocollen zijn te vinden op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Onderstaand het gezamenlijk persbericht dat KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden CNV en FNV er over naar buiten hebben gebracht.

PERSBERICHT

Den Haag, 30 juni 2020

Meer zorg- en taxivervoer mogelijk door versoepelingen kabinet

Het Kabinet versoepelde vorige week de coronamaatregelen per woensdag 1 juli. Ook voor het zorg- en taxivervoer betekent dit dat veiligheidsmaatregelen daarom afgeschaald worden. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV maakten daarvoor nieuwe veiligheidsprotocollen. De extra mogelijkheden per 1 juli gaan er hopelijk toe leiden dat mensen die afhankelijk zijn van zorg- en taxivervoer, weer op grotere schaal kunnen deelnemen aan de activiteiten die ze gewend waren te doen. Ook scootmobielen kunnen weer mee.
 

Het Kabinet kondigde vorige week aanpassingen aan van de coronamaatregelen voor het personenvervoer per 1 juli. Als er een gezondheidscheck wordt gedaan en de reizigers niet-medische mondkapjes dragen, mogen alle zitplaatsen in taxi’s en busjes weer worden bezet. De belangrijkste aanpassing aan de sectorprotocollen is dat er geen maximering meer geldt voor het mee te nemen aantal reizigers. Ook is besloten dat vanaf 1 juli scootmobielen weer mee kunnen in het vervoer. Tot 1 juli kon dat niet om chauffeurs niet aan teveel contactmomenten bloot te stellen. Nu het Kabinet verdergaande versoepelingen aankondigt, kan de sector bepaalde restricties ook verder loslaten.
 

Gebruik mondkapjes afhankelijk van soort vervoer

Een andere belangrijke wijziging is dat jongeren niet langer een niet-medisch mondkapje hoeven te dragen in het zorgvervoer. Omwille van duidelijke regels is ervoor gekozen om in het zorgvervoer voor kinderen en jongeren met één regime te werken: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de kinderen of jongeren geen. Voor de categorie volwassenen geldt als uitgangspunt: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de reizigers een niet-medisch mondkapje.
Voor taxivervoer voor consumenten en zakelijke klanten wordt aangesloten bij de regels in het ov, waardoor kinderen vanaf 13 jaar en ouder en volwassenen een niet-medisch mondkapje dragen. Voor alle vormen van vervoer geldt dat er een gezondheidscheck voorafgaand aan de rit plaatsvindt. Bij klachten kan een reiziger niet mee in het vervoer.

Daar waar het gebruik van mondkapjes voor volwassen reizigers een probleem is, zoals bij het dagbestedingenvervoer, gaan vervoerder, opdrachtgever en reiziger met elkaar in overleg om tot een maatwerkoplossing te komen. Op deze manier kan de reiziger wel vervoerd worden en blijft het voor de vervoerder mogelijk om een financieel haalbare planning te maken. Wanneer er geen mondkapje gedragen kan worden houdt de sector vast aan (de voor de versoepeling al gehanteerde) maximale bezetting van 2 reizigers in een personenauto en 4 reizigers in een bus.


Drie protocollen

Per 1 juli a.s. zijn er drie sectorprotocollen:

 • Protocol voor zorgvervoer (t/m 17 jaar)
 • Protocol voor zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder)
 • Protocol voor taxivervoer (consumentenmarkt en zakelijke markt)

Alle sectorprotocollen, het bijbehorende stroomschema en een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden is te vinden op deze website.


Sociale partners: ‘Betaal vaste kosten ook na 1 september door en voorkom faillissementen in het zorgvervoer‘

Ondanks de versoepelingen zal het nog lang duren voordat vervoersvolumes van vóór de coronacrisis weer worden behaald. Dit terwijl vervoerscontracten afgesloten zijn op basis van die hogere volumeverwachtingen van voor de crisis. Dat maakt dat reorganisaties en faillissementen alleen voorkomen te zijn met doorbetaling van de vaste kosten van weggevallen vervoer en het vergoeden van meerkosten als gevolg van (onder andere) het moeten rijden met een lagere bezetting per voertuig.

Faillissementen in het zorgvervoer leiden ertoe dat het vervoer van kwetsbare groepen (leerlingen, ouderen, mensen met een beperking en patiënten) direct in gevaar komt. De coronacrisis heeft een dusdanige financiële impact op de sector, dat daar waar een vervoerder wegvalt een ander bedrijf dat niet zomaar over kan nemen. Dat is des te meer problematisch omdat zorgvervoer voor deze kwetsbare groepen een belangrijke en onmisbare schakel is voor de continuïteit van hun zorg en ondersteuning.

Het zorgvervoer is daarnaast voor velen de enige manier om sociale contacten te onderhouden. Het Rijk en de VNG onderstreepten de belangrijke rol van het zorgvervoer vier dagen geleden nog nadrukkelijk in hun gezamenlijke oproep om de vaste kosten in het zorgvervoer door te betalen tot 1 september. De sociale partners in het zorgvervoer breiden deze oproep uit: om faillissementen te voorkomen is doorbetaling van de vaste kosten ook ná 1 september nog hard nodig. Ze roepen opdrachtgevers op om snel met hun gecontracteerde vervoerders in overleg te gaan over de periode na 1 september.

02-06-2020

Nieuwe sectorprotocollen voor veilig zorg- en taxivervoer

Met het verlichten van de maatregelen tegen het coronavirus, gaat ook het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven, weer langzaam op gang komen. Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

Bekijk het gezamenlijke persbericht.

Hieronder vindt u de protocollen en een stroomschema met de belangrijkste hoofdlijnen uit de drie sectorprotocollen, zodat eenvoudiger is te zien wat de belangrijkste maatregelen voor welk vervoer zijn. De aangepaste protocollen vervangen voorgaande versies.

Er zijn nu dus in totaal vier protocollen:

 

Ook de e-learning ‘het Corona-ABC’ is geactualiseerd. Hierin alles over de nieuwe protocollen per 1 juni, welke mondmaskers en meer tips.

 

Update 26-05-2020

Sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer beschikbaar

Afgelopen vrijdag presenteerden de sociale partners in het Zorg- en Taxivervoer het ‘Sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer’.  Bekijk het protocol en het gezamenlijke persbericht.

Update 11-05-2020

Hygiëne protocollen voor Zorg- en Taxivervoer

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), RIVM en het ministerie van I&W gewerkt aan nieuwe Hygiëne protocollen voor Zorgvervoer en Taxi.

Dat heeft twee documenten opgeleverd:

 1. Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19
 2. Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19

Ook heeft KNV Zorgvervoer en Taxi een lijst met veelgestelde vragen publiceerd. 

Cao-controles SFM

Meer informatie over de voortgang van de cao-controles van Sociaal Fonds Mobiliteit vindt u op deze pagina.