Partij ter ene zijde:

KNV Zorgvervoer en Taxi
drs. L.C.H. Eckhardt, voorzitter
ir. J. Vochteloo, secretaris

 

Partijen ter andere zijde:
FNV Taxi
M. Gorter, bestuurder vervoer

CNV Vakmensen
A. Di Giacomo Russo, bestuurder
P. Fortuin, voorzitter