Colofon

Dit document is bedoeld om ongewijzigd en als geheel te gebruiken. Als er delen van de tekst worden gebruikt, dienen die ongewijzigd te worden gekopieerd en dient voor de context verwezen te worden naar dit document.

Deze versie is in december 2021 gereed gekomen en is een vervanging van de voorgaande versie van november 2020.

 

Bij het tot stand komen van dit document hebben vertegenwoordigers van de volgende organisaties meegewerkt:

Platform Code VVR.jpg