Voor een cao-controle moeten werkgevers gegevens aanleveren. Sociaal Fonds Mobiliteit maakt daarvoor gebruik van de gegevens van de BoordComputer Taxi (BCT). Met een online portaal biedt Sociaal Fonds Mobiliteit werkgevers de mogelijkheid om via een veilige weg gegevens van de BoordComputer Taxi digitaal aan te leveren. Vanaf juni 2020 is het online portaal vernieuwd en is het aanleveren van gegevens vereenvoudigd.

> Direct naar het SFM Portaal

Hoe levert u gegevens aan via het SFM Portaal?

U ontvangt van ons een brief waarin wij aankondigen dat wij een cao-controle gaan uitvoeren voor uw organisatie. In deze brief vragen wij u om BCT-bestanden aan te leveren via het SFM Portaal.

We zetten de te volgen stappen kort voor u op een rij:

  1. U krijgt toegang tot het SFM Portaal met uw gebruikersnaam en wachtwoord uit de brief.
  2. Om de bestanden veilig te kunnen versturen maakt u gebruik van de TaxiTool.  Dit is een klein programma dat u vanuit het SFM Portaal naar uw computer downloadt.
  3. Zodra de TaxiTool correct geïnstalleerd is op uw computer, kunt u de TaxiTool starten. De teksten en knoppen op de schermen wijzen u de weg. U selecteert de bestanden die u moet aanleveren, waarna u de bestanden digitaal kunt versturen.  

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via controle@sfmobiliteit.nl of 0345 - 478 484. Wij sturen uw vraag dan door naar onze supportmedewerker die u op afstand helpt via het programma SFM Teamviewer. Dit programma kunt u downloaden, waarna de supportmedewerker met u mee kan kijken op het scherm.

Wij streven ernaar u dezelfde dag nog verder te helpen.

Veelgestelde vragen

1. SFM-portaal

Op het portaal is een status te zien. Wat betekent dat?

Als u via een browser naar https://taxi.sftportaal.nl/#taxi/login gaat en inlogt met de gegevens uit de brief van SFM, bent u op het SFM Portaal. U ziet één of meer van de volgende statussen:

  • U heeft nog geen BCT-bestanden aangeleverd.

SFM heeft nog geen enkel BCT-bestand voor de cao-controle ontvangen. Lever BCT-bestanden aan via de TaxiTool en/of via uw BCT-leverancier.

  • U heeft nog niet verklaard dat alle BCT-bestanden voor de cao-controle verstuurd zijn.

Als u alle BCT-bestanden voor deze cao-controle verstuurd hebt, dient u dat te verklaren. Dat kan door te kiezen voor ‘Ik verklaar dat alle BCT-bestanden zijn aangeleverd’ op het SFM Portaal of via de TaxiTool.

  • U heeft verklaard dat alle BCT-bestanden voor de cao-controle verstuurd zijn.

U heeft via het SFM Portaal of via de TaxiTool verklaard dat alle BCT-bestanden verstuurd zijn. Als u toch nog BCT-bestanden wilt opsturen, trek dan de verklaring in via de knop ‘Verklaring intrekken’ of via de TaxiTool.

  • Sociaal Fonds Mobiliteit heeft de datalevering gesloten.

SFM is bezig met de cao-controle. U kunt geen BCT-bestanden aanleveren. Heeft u toch nog BCT-bestanden om aan te leveren, neem dan contact op met SFM.

  • Sociaal Fonds Mobiliteit heeft de cao-controle afgerond.

SFM is klaar met de cao-controle. U kunt geen gegevens meer wijzigen.

 

Op het portaal staat een knop ‘Ik verklaar dat alle bestanden zijn aangeleverd’. Wat betekent dat?

U heeft nog niet via het SFM Portaal of via de TaxiTool verklaard dat alle BCT-bestanden verstuurd zijn. Nadat alle BCT-bestanden verstuurd zijn, druk dan op deze knop.

Op het portaal staat een knop ‘Verklaring intrekken’. Wat betekent dat?

U heeft via het SFM Portaal of via de TaxiTool verklaard dat alle BCT-bestanden verstuurd zijn. Als u toch nog BCT-bestanden wilt versturen, druk dan op deze knop.

 

2. Installatie TaxiTool

Mijn browser wil TaxiTool.msi downloaden. Wat moet ik doen?

Via het bestand TaxiTool.msi kunt u de TaxiTool installeren. Download het bestand. Klik op het bestand en de TaxiTool wordt geïnstalleerd.

Ik zie een bestand TaxiTool.msi. Waar is dat voor?

Het TaxiTool.msi-bestand wordt gebruikt voor het installeren van de TaxiTool. Als u erop klikt, wordt de TaxiTool geïnstalleerd. U hoeft verder niets met het bestand te doen. Als er een nieuwe versie van de TaxiTool wordt uitgebracht, wordt die automatisch geïnstalleerd. U hoeft het TaxiTool.msi daarvoor niet te verwijderen.

Moet ik de TaxiTool opnieuw installeren bij een volgende controle?

U hoeft de TaxiTool niet te verwijderen of aan te passen bij een volgende controle. Als er een nieuwe versie is, wordt die automatisch op uw systeem gezet als u de TaxiTool start.

Kan ik de TaxiTool verwijderen?

U hoeft de TaxiTool niet te verwijderen. Als er een nieuwe versie is, wordt die automatisch op u systeem gezet als u de TaxiTool weer start. Als de cao-controle uitgevoerd is, kunt u natuurlijk de TaxiTool verwijderen als u dat wilt. Let erop, dat u na het verwijderen van de TaxiTool niet meer kunt zien welke bestanden u heeft opgestuurd.

U kunt de TaxiTool verwijderen zoals u ook ander Windows programma’s verwijderd. Bijvoorbeeld door de TaxiTool.msi nogmaals op te starten. U ziet dan een knop om de TaxiTool te verwijderen.

De TaxiTool.msi zegt dat ik kan wijzigen of verwijderen. Wat betekent dat?

Het TaxiTool.msi-bestand wordt gebruikt voor het installeren van de TaxiTool. Als de TaxiTool geïnstalleerd is, en u klikt nogmaals op het TaxiTool.msi-bestand, wordt gevraagd of u de TaxiTool wilt aanpassen of verwijderen. Aanpassen is alleen nodig als SFM daar om vraagt of als de TaxiTool niet goed werkt. Verwijderen is niet nodig.

Om de TaxiTool te starten, klikt u op het SFM-logo op uw bureaublad. Of u start de TaxiTool via het Windows startmenu.

3. TaxiTool gebruiken

Wat moet ik weten om de TaxiTool te gebruiken?

Met de TaxiTool kunt u BCT-bestanden selecteren en versturen naar SFM. De teksten en knoppen op de schermen wijzen u de weg. Als u naar een vorig scherm terug wilt, kunt u op de knoppen links van het scherm klikken.

De TaxiTool vraagt of ik een nieuwe verzameling wil starten of dat ik verder wil gaan met verzamelen. Wanneer moet ik wat doen?

De eerste keer dat u de TaxiTool gebruikt, moet u kiezen voor ‘start nieuwe verzameling’. Start u de TaxiTool daarna nog een keer, kies dan voor ‘ga verder met verzamelen’. Zolang de cao-controle nog niet is afgerond, blijft u kiezen voor ‘ga verder met verzamelen’. Als de cao-controle is afgerond en u wordt daarna gevraagd BCT-bestanden aan te leveren voor een nieuwe controle, kies dan voor ‘start nieuwe verzameling’. Zolang de nieuwe cao-controle nog niet is afgerond, blijft u kiezen voor ‘ga verder met verzamelen’.

Welke browsers kan ik gebruiken?

SFM heeft de werking met de meest gebruikte browsers getest, te weten Chrome, Firefox, Windows Internet Explorer 11 en Windows Edge. Het staat u vrij een andere browser te gebruiken. Mocht u tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met SFM.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Uw wachtwoord staat op de brief van SFM. De eerste keert dat u de TaxiTool gestart heeft, heeft u een e-mailadres ingevoerd. Als u via uw browser naar https://taxi.sftportaal.nl/#/taxi/login gaat, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen wat u dan per e-mail ontvangt. Heeft u nog nooit ingelogd en heeft u de brief van SFM niet (meer), neem dan contact op met SFM via controle@sociaalfondstaxi.nl of 0345-478484.

Ik heb BCT-bestanden toegevoegd, maar de TaxiTool lijkt niet te reageren.

Als u BCT-bestanden geselecteerd heeft, worden de BCT-bestanden ingelezen en gecontroleerd. Afhankelijk van de hoeveelheid BCT-bestanden, neemt dat enige tijd in beslag. De voortgang van het inlezen wordt op het scherm getoond. Reageert het scherm niet meer, wacht dan rustig af tot het inlezen afgerond is.

Er kan een pdf gemaakt worden, waar is die voor?

In het tabblad ‘Overzicht’ en het tabblad ‘Verzendresultaat’ kunt u een pdf maken. Het maakt niet uit vanaf welk tabblad u de pdf maakt. De pdf toont de gegevens van de cao-controle (zoals de periode) en informatie over de geselecteerde en verstuurde BCT-bestanden. De pdf kunt u bewaren zodat u laten kunt nakijken welke data u verstuurd heeft.

Ik heb een pdf gemaakt, maar die kan ik niet bekijken. Wat nu?

Als u hebt aangegeven op welke plaats de pdf opgeslagen moet worden, wordt gestart met het maken van de pdf. Als u heel veel bestanden heeft geselecteerd, kan dat enige tijd duren. Wacht tot het scherm getoond wordt met de tekst 'pdf bestand aangemaakt'. De pdf is dan gereed.

Hoe lang het aanmaken van de pdf duurt, is afhankelijk van uw systeem en het aantal bestanden dat geselecteerd is. Dit is maximaal een paar minuten.

Ik heb de TaxiTool gestopt. Hoe kan ik hem weer starten?

Als het logo van SFM op uw desktop staat, kunt u daar op klikken om de TaxiTool te starten. Ook kunt u de TaxiTool starten via het Windows startmenu.

Na opnieuw starten, zie ik niet meer wat ik ervoor gaan heb.

De TaxiTool slaat de acties die u uitgevoerd hebt op op een bestand. Als u de TaxiTool weer start, wordt gevraagd of u verder wilt gaan met verzamelen of een nieuwe verzameling wilt starten. Als u kiest voor een nieuwe verzameling, worden de acties die u eerder gedaan hebt, gewist.

Als u aangegeven hebt dat u verder wilt gaan met verzamelen, worden de eerdere uitgevoerde acties ingelezen. Als dat inlezen niet lukt, is het waarschijnlijk dat u de vorige keer een andere browser heeft gebruikt om de TaxiTool te starten. Start dan opnieuw met de eerder gebruikte browser. Zijn er instellingen van uw browser gewijzigd? Neem dan contact op met SFM via controle@sfmobiliteit.nl of 0345-478484.

N.B. ook al worden eerdere acties niet getoond, bestanden die u eerder verstuurd heeft naar SFM worden niet verwijderd. Weet u niet meer welke bestanden dat waren? Geen probleem, selecteer en verstuur gewoon alle bestanden opnieuw.

Waar gebruik ik het SFM Portaal en de TaxiTool voor?

U heeft van Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) een brief ontvangen over een cao-controle die SFM gaat uitvoeren voor uw organisatie. U dient hiervoor BCT-bestanden aan te leveren. Deze bestanden levert u aan bij SFM via het SFM Portaal en de TaxiTool.

Hoe start ik met het aanleveren van de BCT-gegevens via de TaxiTool?

U kunt de TaxiTool downloaden via het SFM Portaal. Ga daarvoor naar het SFM Portaal via https://taxi.sftportaal.nl/#taxi/login en log in met de gegevens uit de brief van SFM. Als u deze gegevens niet meer in uw bezit heeft, kunt u deze opvragen via controle@sociaalfondstaxi.nl of 0345-478484. Download de TaxiTool.msi (Windows Installer) en start deze op. Let er hierbij wel op dat u over de juiste rechten beschikt. Zo niet, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Volg de instructies op het scherm. De TaxiTool wordt op uw systeem geïnstalleerd, er wordt een snelkoppeling op uw bureaublad geplaatst en de TaxiTool wordt ook opgenomen in uw startmenu. Via deze manieren kunt u de TaxiTool starten.

Als u de TaxiTool gestart heeft, verschijnt eerst de TaxiTool Launcher. Deze controleert of de juiste versie van de TaxiTool op uw systeem aanwezig is. Daarna wordt de TaxiTool zelf opgestart. Dan kunt u de BCT-bestanden die u moet aanleveren, gaan selecteren en versturen. De teksten en knoppen op de schermen wijzen u de weg.

U kunt de TaxiTool stoppen en later starten om door te gaan met selecteren en versturen. U kunt de TaxiTool weer starten via https://taxi.sftportaal.nl/#/taxi/login, via de snelkoppeling op uw bureaublad of via het startmenu.

4. BCT-bestanden selecteren

Wat betekent BCT?

BCT staat voor BoordComputer Taxi. Dit is een verplichte registratie eenheid voor taxi’s. De bestanden die deze boardcomputer maakt, worden BCT-bestanden genoemd. SFM heeft deze bestanden nodig om cao-controles te kunnen uitvoeren.

Welke BCT-bestanden zijn nodig?

In de brief van SFM staat voor welke ondernemingen en welke periode SFM de controle uitvoert. De BCT-bestanden van alle voertuigen die in die periode voor de ondernemingen gebruikt zijn, moeten worden aangeleverd.

De bestanden staan in mappen waarin ook BCT-bestanden van een andere periode staan. Wat nu?

De TaxiTool zal alle BCT-bestanden inlezen, ook die van periodes die buiten de cao-controle vallen. Het zal ook alle BCT-bestanden opsturen. De gegevens van de BCT-bestanden buiten de cao-controle worden niet verwerkt. Het maakt dus niet uit als u BCT-bestanden van buiten de cao-controleperiode laat opsturen, hooguit bent u meer tijd kwijt met het versturen.

Ik heb niet alle gevraagde BCT-bestanden, wat nu?

Verstuur de BCT-bestanden die u wel heeft en neem contact op met SFM.

Ik krijg de vraag om te verklaren dat ik alle bestanden voor deze cao-controle geselecteerd heb. Waarom is dat?

U bent er zelf verantwoordelijk voor om alle BCT-bestanden betreffende de cao-controle te selecteren en te versturen. Als u aangeeft dat alle bestanden geselecteerd zijn, wordt dat doorgegeven aan SFM. Nadat alle bestanden ontvangen zijn, kan SFM beginnen met de cao-controle.

De BCT-bestanden staan in mappen waarin ook andere bestanden staan. Wat nu?

De TaxiTool zoekt zelf uit welke type bestanden het moet opsturen. Het stuurt alleen arbeidstijden- en rittenbestanden op. Andere bestanden worden simpelweg overgeslagen; ze worden ook niet op de schermen van de TaxiTool getoond.

Ik zie een getal achter een chauffeursnaam, wat is dat?

Het systeem van SFM kan en mag geen chauffeursnummers gebruiken. Het systeem gebruikt alleen de naam van de chauffeur. Om chauffeurs van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt een nummer achter een naam gezet als de naam bij meerdere chauffeurs voorkomt.

Hoe weet ik of ik alle bestanden geselecteerd heb?

U dient alle BCT-bestanden van alle taxi’s waar tijdens de controleperiode mee gereden is, te selecteren. Selecteer ook de bestanden die de eerste en laatste dag van de controleperiode bevatten. De TaxiTool kan en mag niet voor u controleren of u alle benodigde bestanden daadwerkelijk geselecteerd hebt, dit wegens de privacywetgeving.

De TaxiTool geeft wel informatie die u kan helpen om te bekijken of u alle bestanden geselecteerd hebt. Het tabblad ‘Overzicht’ van de TaxiTool geeft aan van welke voertuigen u BCT-bestanden hebt geselecteerd. Ook kunt u hier zien welke chauffeurs in de BCT-bestanden voorkomen. In het tabblad ‘BCT’ en het tabblad ‘Versturen’ kunt u zien voor welke periode en welk voertuig een BCT-bestand gegevens bevat. De naam van het BCT-bestand bevat het kenteken van het voertuig. De naam van het BCT-bestand eindigt met twee tijdstippen in het formaat . Deze twee tijdstippen geven aan over welke periode het BCT-bestand gegevens bevat. De naam van een bestand begint met ‘Arbeidstijd’ of ‘Ritadministratie’. U dient van alle voertuigen beide type BCT-bestanden te versturen.

Ik heb verkeerde bestanden geselecteerd, wat nu?

Zolang geselecteerde BCT-bestanden nog niet verstuurd zijn, kunt u in het tabblad ‘BCT’ de BCT-bestanden weer verwijderen. Klik daarvoor op de bestandsnaam en daarna op de knop ‘Verwijder selectie’.

Ik zie chauffeursnaam 'geen chauffeurskaart', hoe kan dat?

De chauffeur kan op de BCT in de taxi inloggen met zijn chauffeurskaart of door het intikken van zijn chauffeursnummer. De chauffeursnaam wordt van de chauffeurskaart gelezen. De TaxiTool kent de naam "geen chauffeurskaart” toe als een chauffeur zijn chauffeursnummer heeft ingetikt. Als er later BCT-bestanden geselecteerd worden waarbij de chauffeur wel zijn chauffeurskaart heeft gebruikt, wordt de naam “geen chauffeurskaart” vervangen worden door de naam van de chauffeur.

Hoe kan ik BCT-bestanden uit verschillende mappen selecteren?

In het tabblad ‘BTC’ kunt u bestanden selecteren. U kunt dat doen door de bestanden zelf te selecteren (knop ‘Selecteer bestanden’) of door mappen te selecteren waar de bestanden in staan (knop ‘Bestandsmap toevoegen’). Als u een bestandmap selecteert, kunnen de bestanden die in mappen binnen de geselecteerde map staan, wel of niet worden meegenomen. Dat doet u door wel of geen vinkje te zetten bij ‘zoek ook in onderliggende mappen’.

Ik selecteer bestanden, maar ze worden niet in de TaxiTool getoond.

De TaxiTool bekijkt of bestanden die u selecteert, van het type zijn dat verstuurd moet worden. Alleen de te versturen BCT-bestanden worden getoond. Dit zijn arbeidstijd- en ritadministratiebestanden. Bestanden van verouderde versies van de BCT worden niet ondersteund. Omdat ze niet verstuurd worden, worden ze ook niet in de TaxiTool getoond.

Ik zie chauffeursnaam 'geen arbeidstijden', hoe kan dat?

De chauffeursnaam komt alleen voor in de arbeids-, rij-, en rusttijdenbestanden, en niet in de ritadministratiebestanden. Als u eerst de ritadministratiebestanden selecteert, wordt de naam “geen arbeidstijden” aan de chauffeur toegekend. Worden later arbeids-, rij-, en rusttijdenbestanden geselecteerd, dan zal de naam “geen arbeidstijden” vervangen worden door de naam van de chauffeur. Als u alle BCT-bestanden geselecteerd hebt, zou de naam "geen arbeidstijden” niet meer moeten voorkomen. Is dat toch het geval, dan is er mogelijk iets niet in orde met de BCT-bestanden. U kunt de BCT-bestanden gewoon naar SFM sturen.

5. BCT-bestanden versturen

Hoelang kan het versturen duren?

De duur van het versturen hangt sterk af van de hoeveelheid BCT-bestanden die u moet aanleveren en de snelheid van uw internetverbinding. U kunt de voortgang van het versturen zien.

Hoeveel BCT-bestanden kan ik versturen?

U kunt maximaal 100.000 BCT-bestanden versturen via de TaxiTool. Als u meer bestanden heeft, kunt u in eerste instantie 100.000 bestanden selecteren om in te lezen. De TaxiTool gebruikt alleen de benodigde bestanden die binnen de controleperiode vallen. De resterende ruimte tot 100.000 kunt u vervolgens steeds opnieuw gebruiken om BCT-bestanden in te lezen tot het maximale aantal van 100.000. Als u de maximale capaciteit overschrijdt, krijgt u tijdens het inlezen van de BCT-bestanden in de TaxiTool een foutmelding. Neemt u dan contact op met SFM, dan helpen wij u verder.

Kan ik het versturen onderbreken?

Ja, dat kan. U kunt dan op een later tijdstip het versturen hervatten. Ga naar het tabblad ‘Versturen’ en klik op de knop ‘Pauzeer versturen’ om het versturen te onderbreken. Het pauzeren kan enige tijd duren, u ziet dan de melding 'Bezig met pauzeren'. 

Als het pauzeren afgerond is, kunt u de TaxiTool stoppen en later weer starten om het versturen voort te zetten. Daarvoor gaat u naar het tabblad ‘Versturen’ en klikt u op de knop ‘Start verzenden’.

Het versturen van BCT-bestanden lijkt niet meer verder te gaan. Wat nu?

Tijdens het versturen wordt getoond hoeveel BCT-bestanden er nog verstuurd moeten worden. Als de teller niet meer verder afloopt, klik dan op ‘pauzeer versturen’. Na enkele ogenblikken kunt u weer verder gaan met verzenden door op ‘start verzenden’ te klikken.

Ik wil later nog BCT-bestanden toevoegen. Hoe doe ik dat?

Ook nadat u BCT-bestanden verstuurd heeft, kunt u BCT-bestanden selecteren en versturen. Ga daarvoor naar het tabblad ‘BCT’. Zijn de knoppen om te selecteren lichtgrijs? Dan heeft u eerder aangegeven dat u klaar was met selecteren. Ga dan naar het tabblad ‘Versturen’ en zet het vinkje onderaan het scherm uit. U wordt dan gevraagd uw logingegevens in te vullen. Is dat gelukt? Dan kunt u in het tabblad ‘BCT’ weer BCT-bestanden selecteren.

Ik heb verkeerde bestanden verstuurd, wat nu?

U kunt verstuurde bestanden niet meer verwijderen. Heeft u bestanden voor een andere periode dan de controleperiode verstuurd? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft u bestanden verstuurd die niet tot de ondernemingen behoren waarvoor de controle is? Neem dan contact op met SFM via controle@sfmobiliteit.nl of 0345-478484.

Het versturen lukt niet. Ik krijg een melding dat data-aanlevering niet meer is toegestaan. Wat nu?

Als u aangegeven heeft alle BCT-bestanden verstuurd te hebben en SFM de cao-controle gaat uitvoeren, zorgen we ervoor dat u geen gegevens meer kunt toevoegen. Dit om te voorkomen dat tijdens de controle de gegevens wijzigen. Neem contact op met SFM als u nog BCT-bestanden wilt aanleveren als data-aanlevering niet meer is toegestaan.

Wanneer moet ik BCT-bestanden opsturen?

U hoeft alleen BCT-bestanden op te sturen als SFM een cao-controle voor uw onderneming gaat uitvoeren. U ontvangt hierover een brief. Zodra u een brief heeft ontvangen, kunt u BCT-bestanden opsturen. Graag ontvangen wij de BCT-bestanden binnen twee weken na ontvangst van de brief. 

Ik wil bestanden via mijn BCT-leverancier versturen. Mag dat?

U mag de BCT-bestanden via de systemen van onderstaande BCT-leveranciers aan SFM versturen. U heeft daarvoor de inloggegevens in de brief van SFM nodig. Uw BCT-leverancier kan u daarmee verder helpen.

Ik wil BCT-bestanden zowel via de TaxiTool als mijn BCT-leverancier versturen. Kan dat?

Ja, u kunt BCT-bestanden via verschillende systemen opsturen. In de TaxiTool wordt gevraagd of u alle BCT-bestanden voor deze cao-controle geselecteerd hebt. Antwoord daarop met nee. Nadat u via de verschillende systemen alle BCT-bestanden geselecteerd hebt, ga met een browser naar https://taxi.sftportaal.nl/#taxi/login en log in met de gegevens uit de brief van SFM. Verklaar daar dat alle BCT-bestanden zijn aangeleverd.

 

6. Overig

Ik heb nog vragen, wat nu?

U kunt altijd contact opnemen met SFM via controle@sociaalfondstaxi.nl of 0345-478484.