Bent u het niet eens met ons bedrijfsoordeel? Of loopt u tegen geschillen aan bij de overgang van personeel bij de overgang van het vervoerscontract? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Bezwaarcommissie SFM.

Meer informatie over de samenstelling van de commissie, de werkwijze, de behandeltermijn en de kosten leest u in het reglement

Voor vragen kunt u de Bezwaarcommissie bereiken via: bezwaarcommissie@sfmobiliteit.nl.